Vraag & antwoord

G-Info wil ook je vraagbaak zijn op het gebied van Excel, Access en VBA (Visual Basic for Applications).

Weet je niet meer hoe een bepaalde functie precies moet worden gebruikt, waarom die formule in Excel of die query in Access niet werkt zoals je verwacht, waarom die macro elke keer vastloopt????

Stel je vraag op het gebied van Excel, Access, Word of VBA  en G-Info zal je zo snel mogelijk proberen te helpen. Normaal gesproken gratis; bij uitgebreidere vragen maken we vooraf afspraken.

Stuur een e-mail naar: Vraag&antwoord@ginfo.nl.

Hier kunt u ook ideeën achterlaten voor de rubriek Tips & trucs.