Categorie archief: Excel

Fossiele subsidiesVorige week werd duidelijk dat het bedrag aan belastingkorting voor de fossiele industrie in Nederland, vaak ook fossiele subsidies genoemd, veel groter is dan tot nu gedacht/ berekend.

(Foto: Joris van Gennip voor de Volkskrant)

Milieudefensie e.a. hebben op basis van een internationale definitie, opgesteld door de Wereldhandelsorganisatie (WHO), een nieuwe berekening gemaakt. De Nederlandse overheid hanteert dezelfde definitie en methodologie.

De totale omvang van de subsidies (een gemiddelde over de jaren 2020-2022) wordt in het betreffende rapport geraamd op ruim 37,5 miljard euro per jaar.

Bij bestudering van de onderliggende cijfers moeten we echter constateren, dat dit bedrag zelfs nog te laag is. Na correctie van een foutieve berekening komen we uit op een totaal van € 38,2 mld.

Hierna zullen we eens kijken naar de gehanteerde methode, de fout in de berekening en hoe je snel enkele soorten grafieken kunt maken die inzicht geven in de verhouding tussen de diverse soorten “subsidies”.

Basis-gegevens

In het tabblad Docu van het Voorbeeldbestand ziet u enkele verwijzingen naar onderliggende documenten. Via de derde link kunt u een spreadsheet downloaden met daarin op detailniveau de gehanteerde berekeningen en bronnen. Transparanter kan niet!

De gemiddelden over 2020-22 uit dit spreadsheet zijn overgenomen in het tabblad Data van het Voorbeeldbestand.

Maken we een overzicht daarvan met behulp van de draaitabel-optie van Excel (zie het tabblad Draai) dan zien we dat dit optelt tot € 38,2 mld en niet 37,5 zoals het rapport aangeeft (en dat door alle media is overgenomen).

We zien dat de post ten voordele van de grootgebruikers het grootste is. In het rapport wordt die hoofdcategorie Regelingen sectoroverstijgende energiebelasting genoemd.

NB wilt u de onderliggende details van een subsidie-bedrag zien? Dubbelklik in de draaitabel op dat bedrag en Excel opent een nieuw tabblad met daarin de betreffende regeling-bedragen.

Afwijking in berekening

Waar komt het verschil in de totale subsidie-berekening nu vandaan? Hierboven staat een klein gedeelte van de door Milieudefensie e.a. gebruikte cijfers.
In cel J48 wordt het gemiddelde over 3 jaar van de categorie gaswinning en -opslag bepaald. Maar dat is niet gelijk aan de som van de onderliggende gemiddeldes!
Dat wordt veroorzaakt door de nb in cel G51. Bij het berekenen van het gemiddelde in die regel wordt die cel door Excel (terecht) niet meegenomen; bij het bepalen van het gemiddelde in cel J48 is (impliciet) de nb meegeteld als 0, waardoor dit bedrag lager uitkomt.

LET OP: wanneer je gemiddelden wilt berekenen (of dit nu in Excel is of niet) en er ontbreken basisgegevens, bedenk dan in welke volgorde de berekeningen moeten worden uitgevoerd.

Staafdiagram

Een eerste grafiek, die goed laat zien in welke mate de diverse subsidies bijdragen aan het totaal-bedrag is het zogenaamde staafdiagram (zie het tabblad Graf in het Voorbeeldbestand):

 1. klik ergens in de draaitabel op het tabblad Draai van het Voorbeeldbestand
 2. kies in de menutab Hulpmiddelen voor draaitabellen in het blok Analyseren op Draaigrafiek
 3. kies de optie Staaf
 4. zorg dat in de draaitabel de bedragen gesorteerd staan van laag naar hoog (via rechts-klikken)
 5. selecteer bij Grafiekelementen de optie Gegevenslabels
 1. klik rechts op één van de gegevenslabels en kies Gegevenslabels opmaken
 2. pas de Labelpositie aan en maak een aangepaste Notatie: 0,0.
  Dus een paar spaties, een nul, een komma, weer een nul en dan een punt.
  Excel zal de getallen dan van extra spaties aan de voorkant voorzien, zorgen dat er 1 decimaal wordt weergegeven en, door de punt achter de cijfers, dat hij moet afronden op duizendtallen.
 1. de positie van de onderste 2 gegevenslabels zijn gewijzigd door nog een keer extra op deze labels te klikken en de opmaak aan te passen (Einde, buitenkant)
 2. pas ‘naar smaak’ nog wat extra opmaak toe

De grafiek is ook voorzien van een dynamische titel:

 1. klik ergens in de grafiektitel
 2. tik in de formulebalk het volgende in: =Draai!$E$2
 3. op het tabblad Draai staat in cel E2 de formule:
  =”Fossiele subsidies (gemiddeld 2020-2022: € “&TEKST(DRAAITABEL.OPHALEN(“Subsidie (€ mln)”;$B$5);”0,0.”)&” mld per jaar)”

Staafdiagram 2

Een vergelijkbare grafiek kun je ook direct in de draaitabel maken (zie het tabblad Draai2 in het Voorbeeldbestand):

 1. klik op één van de cellen in de bedragenkolom van de draaitabel
 2. klik in de menutab Start in het blok Stijlen op Voorwaardelijke opmaak en kies de optie Nieuwe regel
 3. vul het tussenscherm in, zoals hiernaast.
  Het keuzerondje zorgt er voor dat als de draaitabel later uitgebreid wordt, de nieuwe gegevens ook deze opmaak krijgen.
 4. klik rechts op één van de bedragen en kies de optie Getalnotatie.
  Ook hier zorgen we weer voor een aangepaste notatie: 0,0.
 1. de kop van de bedragenkolom moeten we nog veranderen, want er worden nu geen miljoenen meer weergegeven maar miljarden.

NB wilt u nog wat tips voor het opmaken van draaitabellen kijk dan op het tabblad Docu van het Voorbeeldbestand; daar staat een verwijzing naar een internet-artikel en naar een ‘spiekbriefje’.

Treemap

Het tabblad Tree1 van het Voorbeeldbestand bevat een ander soort grafiek, waarmee de verhouding tussen de onderdelen goed zichtbaar gemaakt kan worden, een zogenaamde Treemap.

Helaas kan die niet als Draaigrafiek rechtstreeks op een draaitabel gebaseerd worden (tenminste niet in mijn Excel-versie 2019).
We hebben een tussenstap nodig (zie het tabblad Draai):

Naast de draaitabel maken we dus een verwijzing naar die gegevens. Selecteer de betreffende kolommen en kies in de menutab Invoegen in het blok Grafiek de optie Hiërarchiegrafiek. Daar vindt u de Treemap-optie. De treemap is op een grafiekblad Graf geplaatst, zodat we een grafiek overhouden zonder ‘afleiding’ daar omheen. Excel schikt de diverse categorieën zodanig dat er een mooi gevulde rechthoek ontstaat.
Helaas: bij het verder opmaken van de grafiek zult u merken dat het niet mogelijk is om een dynamische titel toe te voegen. En ook de oplossing met een Tekstvak gaat hier niet werken.

Dezelfde treemap staat ook op een gewoon Excel-blad (zie het tabblad Tree2). Nu kun je wel een tekstvak toevoegen en daarin een verwijzing maken naar cel E2 in het tabblad Draai.

Een ander voordeel van het plaatsen op een gewoon Excel-blad is dat je de vorm van de rechthoek kunt aanpassen aan je eigen wensen:

Extra data

Voor de liefhebbers heb ik met behulp van Power Query uit de bron wat meer details opgehaald (zie het tabblad Data2 in het Voorbeeldbestand):

Op basis van deze data kun je diverse overzichten genereren, bijvoorbeeld een draaitabel op hoofdregeling-niveau over de jaren:

LET OP: het probleem met het middelen zoals hierboven aangegeven, steekt hier ook weer de kop op!


Wil je op de hoogte gebracht worden, wanneer er weer een nieuw item aan Tips & trucs is toegevoegd?

Aanmeldformulier Nieuwsbrief


CBS en Open DataIn het vorige artikel hebben we laten zien hoe je ‘makkelijk’ gegevens van de CBS-site kunt overnemen; door kopiëren en door het gebruik van de download-optie.

Op het einde van dat artikel hebben we beloofd dat we deze keer zouden laten zien hoe je op een meer geautomatiseerde manier gegevens van het CBS kunt overnemen in Excel.

Het CBS en Excel kennen allebei het Open-Data-protocol; daar gaan we gebruik van maken. In onderstaand artikel allereerst daarom een korte uitleg van Open Data.

Open Data

Om gegevens tussen systemen te kunnen uitwisselen moeten uiteraard de vorm en inhoud hiervan bekend zijn. Wil je de uitwisseling automatiseren dan moeten er harde afspraken over die vorm en inhoud gemaakt worden.

In dit geval bepaalt het CBS de inhoud (welke gegevens worden beschikbaar gesteld, hoe vaak et cetera), maar kunnen we zelf op hun website min of meer de lay-out en vorm van uitwisselen bepalen (zoals we in het vorige artikel zagen).

Het CBS ondersteunt echter ook het zogenaamde Open Data-protocol (via zogenaamde API‘s). Dit is een set van afspraken waardoor de aanleverende en de ontvangende partij precies weten wat de vorm van de aangeleverde gegevens is. Ook Excel (als ontvanger) ondersteunt dit protocol.

Op dit moment gaat het CBS over van versie 3 naar versie 4 van het OData-protocol (zie www.cbs.nl/../open-data en www.cbs.nl/../statline-als-open-data). Excel kan met allebei de versies overweg.

Power Query

Wanneer je in een CBS-Statline-scherm op de Download-button klikt, zie je dat er ook een mogelijkheid is om naar het Dataportaal te gaan:

Op deze pagina kun je verschillende datasets downloaden en informatie over de (verwerking van) Open Data vinden. Voor het verder automatiseren in Excel hebben we alleen de Identifier nodig (in dit geval 85264NED):

 1. kies in de menutab Gegevens de optie Gegevens ophalen/Van andere bronnen/Uit OData feed
 2. in het vervolgscherm wordt gevraagd naar de URL; dat is in dit geval opendata.cbs.nl/ODataFeed/odata/85264NED
  Klik OK.
 1. Kies de tabel TypedDataset en kies Gegevens transformeren
 2. de kolom ID hebben we niet nodig; Verwijderen dus
 3. kies in de menutab Start de optie Sluiten en laden
 4. de tabel wordt in een Excel-tabblad geplaatst (zie het tabblad Power in het Voorbeeldbestand)

We hebben nu een zogenaamd genormaliseerde tabel van het CBS binnengehaald. Een nadeel is dat de tabel niet een zodanige vorm heeft dat je daar gemakkelijk een draaitabel ‘op los kunt laten’. Daar moeten we nog wat aan doen!

NB1 het ophalen van een Open-Data-tabel vanuit de CBS-website gaat altijd via de URL opendata.cbs.nl/ODataFeed/odata/Identifier, waarbij je zelf de juiste Identifier dient op te geven.

NB2 de query en de Excel-tabel krijgen automatisch de naam TypedDataSet.

Power Query 2

In het tabblad Power2 in het Voorbeeldbestand hebben we op dezelfde manier als hiervoor de tabel TypedDataset opgehaald.
Maar omdat we alleen geïnteresseerd zijn in jaar-cijfers zijn de op te halen rijen gefilterd:

 1. kies het vinkje achter Perioden
 2. selecteer binnen de optie Tekstfilters de keuze Bevat …
 3. vul JJ in
 4. en klik OK

Maar nu willen we nog een database-layout van de tabel maken. De eerste 4 kolommen voldoen daar al aan, maar de anderen niet:

 1. selecteer de eerste 4 kolommen
 2. kies binnen de menutab Transformeren binnen Draaitabel opheffen voor kolommen de optie Draaitabel voor andere kolommen opheffen
 3. kies Sluiten en laden en plaats het resultaat in een Excel-tabel

NB de naam van de query en de Exceltabel worden TypedDataSet (2) respectievelijk TypedDataSet_2, omdat de naam TypedDataSet al voorkomt.

Wanneer je nu een draaitabel op basis van de tabel maakt moet je wel goed uitkijken welke selectie je maakt:

De tabel staat nog vol met codes; dat is ook niet wat we willen.
Het CBS heeft ieder Open-Data-item netjes uitgenormaliseerd: “Normalisatie is het proces van het ordenen van gegevens in een database. Dat betreft het maken van tabellen en het leggen van relaties tussen die tabellen op basis van regels die als doel hebben de gegevens te beveiligen en de database flexibeler te maken door redundantie en inconsistente afhankelijkheid te voorkomen“.

Willen we dus af van al die codes dan zullen we ook de gerelateerde tabellen moeten binnenhalen.

Power Query 3

We gaan opnieuw de Arbeidsdeelname, kerncijfers ophalen:

 1. kies in de menutab Gegevens de optie Gegevens ophalen/Van andere bronnen/Uit OData feed
 2. in het vervolgscherm wordt gevraagd naar de URL; dat is in dit geval ook weer opendata.cbs.nl/ODataFeed/odata/85264NED
  Klik OK.
 3. plaats een vinkje bij Meerdere items selecteren
 4. vink alle tabellen aan behalve UntypedDataset en kies Gegevens transformeren
 5. alle aangevinkte tabellen worden tegelijkertijd in Power Query binnengehaald
 6. nu gaan we de codes in de kolom Geslacht “vertalen”:
  * kies binnen de menutab Start de optie Query’s samenvoegen
  * vul het vervolgscherm als volgt in:

  * klik OK
  * klik dan op de 2 pijltjes in de kop van de nieuwe kolom achteraan

  * zorg dat in het vervolgscherm alleen Title is aangevinkt en klik OK
 1. hetzelfde doen we met Leeftijd en HoogstBehaaldOnderwijsNiveau (zie de stappen in Power Query in het Voorbeeldbestand; voor uitleg over het werken in Power Query, zie het artikel Power Query)
 2. in de volgende stappen wijzigen we de volgorde van de kolommen, verwijderen we overbodige kolommen en voeren nog wat cosmetische acties uit.
  Daarna zorgen we er weer voor dat we een mooie database-layout krijgen (Draaitabel voor andere kolommen opheffen).
 3. ook de codes in de Kenmerk kolom “vertalen” we.
 1. we sluiten Power Query, maar let op: kies Sluiten en laden naar … en zorg dat er alleen een verbinding gemaakt wordt:

  Op deze manier blijven alle gegevens in het geheugen, maar worden niet nog eens dubbel in Excel zelf vastgelegd.
 1. klik dan rechts op de tabel TypedDataset (3)
 2. kies de optie Laden naar … en vul het scherm als volgt in

  Door de tabel in het gegevensmodel op te nemen kunnen we toch analyses uitvoeren met behulp van draaitabellen.

Als voorbeeld maken we een draaitabel:

 1. open een nieuw tabblad
 2. selecteer de cel waar de draaitabel moet komen
 3. kies in de menutab Invoegen de optie Draaitabel
 4. in het volgende scherm staan alle opties goed:

  Excel kiest als basis voor de draaitabel het Gegevensmodel.
 1. vul het Filters-, Kolommen-, Rijen- en Waarden-gebied in met velden uit de 3e TypedDataSet zoals hiernaast weergegeven.
  Het resultaat (zie het tabblad Power3 van het Voorbeeldbestand):

Twee andere voorbeelden, die je nu snel op basis van de CBS-gegevens kunt maken:

en

Zijn de gegevens bij het CBS gewijzigd of aangevuld? Kies in de menutab Gegevens de optie Alles vernieuwen en alle overzichten en grafieken worden automatisch aangepast!


Wil je op de hoogte gebracht worden, wanneer er weer een nieuw item aan Tips & trucs is toegevoegd?

Aanmeldformulier Nieuwsbrief


CBS-cijfersIn sommige situaties is het handig om niet alleen het CBS als bron te noemen maar om ook de onderliggende info in je eigen analyse over te nemen en/of te gebruiken.

Er zijn verschillende methoden om die cijfers in Excel te krijgen. Hierna zullen we er enkele bespreken: allereerst het simpelweg kopiëren, daarna het op verschillende manieren downloaden van cijfers.

In een volgend artikel zullen we ook het gebruik van de Open Data-optie bespreken, waarmee het ophalen van cijfers verder gestandaardiseerd en geautomatiseerd kan worden.

Aanleiding

Aanleiding voor dit artikel was een verhaal in de Volkskrant van 3 mei jl. Dat ging over de resultaten van een rapport van het CBS, De arbeidsmarkt in cijfers 2022.

Bij het lezen van het artikel en het rapport kreeg ik de behoefte om op bepaalde onderwerpen wat verder in te zoomen. Daarvoor had ik wel de onderliggende cijfers nodig.

Een samenvatting met de belangrijkste resultaten van het CBS-onderzoek was snel gekopieerd:

 • selecteer de gewenste gegevens op de website
 • kies Kopiëren, Ctrl-C
 • selecteer de cel in Excel waar de linkerbovenhoek moet komen
 • kies Plakken, Ctrl-V
 • op de juiste plaatsen een lege regel toevoegen, de kopjes vet maken en de onderliggende items laten inspringen

Zie het tabblad Bron in het Voorbeeldbestand.

Download

In het CBS-rapport wordt regelmatig verwezen naar onderliggende cijfers.

Een van de links (zie het tabblad Download in het Voorbeeldbestand) is naar de kerncijfers van de Arbeidsdeelname.

We gaan nu de gegevens niet kopiëren, maar maken een download.
Kies de button

 1. open de download door in de Verkenner in de Download-map op het bestand te dubbelklikken (het bestand heeft in dit geval de naam table__85264NED.csv).
  In de Chrome-browser komt de naam van de download ook onder in het scherm te staan; de download kun je dan openen door daar te klikken.
  NB wordt het bestand niet in Excel geopend dan moet je er voor zorgen dat de extensie CSV gekoppeld is aan Excel of de optie Openen met gebruiken
 1. alle gegevens komen in één kolom terecht. Die moeten we dus nog ‘knippen’.
 2. selecteer alle betreffende cellen in de kolom.
 3. kies in de menutab Gegevens in het blok Hulpmiddelen voor gegevens de optie Tekst naar kolommen.
 4. zorg dat in het vervolgscherm de optie Gescheiden is aangevinkt. Klik op de button Volgende.
 5. zorg dat Komma is aangevinkt en kies Voltooien

Alle gegevens, zoals ze in de tabel op het scherm stonden, worden in een overzichts-vorm aangeleverd.

Wat als we meer en andere gegevens er bij willen hebben?

Download 2

Door op de web-pagina de optie te klikken kom je vanzelf in het Statline-gebied van het CBS, waar je veel meer opties hebt om gegevens te kiezen.

Maar we gaan eerst eens kijken wat er gebeurt als je nu Download kiest:
Kies de optie CSV volgens tabindeling.

Open de download; het resultaat zal direct in Excel getoond worden (zie het tabblad Download2 in het Voorbeeldbestand):

Je kunt allerlei filteringen aan of uit zetten. Maar je kunt ook onderdelen verplaatsen.

Wanneer je bijvoorbeeld de button Geslacht met de muis ‘vastpakt’ kun je die verplaatsen naar het rijengebied:

Plaats Geslacht boven Onderwerp en zorg bij de filtering dat alle opties zijn aangevinkt

Kies weer de Download-button en open het bestand:

Na wat oefening zul je merken dat je op deze manier redelijk snel gewenste gegevens in Excel kunt overnemen. Een nadeel is dat er veel ‘handwerk’ bij komt kijken en dat de lay-out vaak niet direct geschikt is om verschillende analyses uit te voeren. En als de cijfers door het CBS worden geactualiseerd zullen alle handelingen opnieuw moeten worden gedaan!

In het volgende artikel zullen we dan ook het gebruik van de zogenaamde Open-Data-optie van het CBS en Excel bespreken.


Wil je op de hoogte gebracht worden, wanneer er weer een nieuw item aan Tips & trucs is toegevoegd?


Filter <=2019Deze week kwam de vraag binnen of het mogelijk was om met behulp van een formule gegevens uit een tabel, die aan een bepaalde voorwaarde voldoen, te selecteren.
De eerste reactie was: hup, dat doen we even. Maar dat viel toch nog tegen.

Want niet iedereen heeft de beschikking over Excel 2021 of Excel 365. Daar ben je met één formule in een cel klaar. Maar niet getreurd: er zijn altijd alternatieven denkbaar.

Nieuwe Filter-functie

Meer specifiek was de vraag hoe de namen in een bestand met een formule zouden kunnen worden geselecteerd op basis van de selectie in kolom D (zie Voorbeeldbestand).

Vanaf Excel-2021 en -365 bestaan er zogenaamde Spill-functies (ik kwam ergens de Nederlandse benaming Overloop-functies tegen). Het speciale van dit soort functies is dat wanneer je een formule met zo’n functie in een cel plaatst, het resultaat over meerdere cellen terecht kan komen (vandaar spill en overloop).
In dit geval plaatsen we ergens de formule
=FILTER(Tabel1[Naam];Tabel1[Selectie]=Waar;”Niets gevonden”) en het resultaat is dan alle namen ‘met een vinkje’ in cellen onder elkaar.

‘Oude’ oplossing1

Maar heb je niet de beschikking over deze nieuwe functies dan zul je iets anders moeten bedenken.

Een oplossing is om op basis van de tabel met namen en selecties een draaitabel te maken. Plaats het veld Naam in het vak Rijen en Selectie in het vak Filters (of maak een slicer zoals in het Voorbeeldbestand). Uiteraard kiezen we bij Selectie dan alleen de optie Waar.

In het voorbeeld is ook een lege naam aangevinkt en deze komt in de rij (leeg) tevoorschijn.

NB Excel sorteert alle namen automatisch op alfabetische volgorde.

Wil je de oorspronkelijke volgorde aanhouden, plaats dan ook Nr in het vak Rijen.

In het voorbeeld hiernaast zijn ook de geselecteerde lege namen in de draaitabel uitgefilterd.

Maar helaas deze oplossing voldeed niet aan de verwachtingen: “Kan het ook met een formule zodat er na het aanvinken van de personen geen extra handeling (het vernieuwen van de draaitabel) meer nodig is?

Oplossing2

Voor deze oplossing hebben we een hulpkolom nodig (zie kolom E in het Voorbeeldbestand). Daar geven we iedere geselecteerde naam een eigen volgnummer.

In de eerste regel (cel E3) plaatsen we de formule =ALS(D3;1;0)
Dus als cel D3 de waarde Waar bevat dan wordt het volgnummer 1 anders 0.

Cel E4 krijgt de formule =E3+D4
We maken hier gebruik van het feit dat Excel de waarde Waar bij een berekening omzet naar 1 (en Onwaar naar 0).
Cel E4 kan dan naar beneden gekopieerd worden.

NB we hadden in cel E3 dus ook de formule =D3+0 kunnen plaatsen.

En nu het resultaat.
In cel N3 plaatsen we de formule
=ALS.FOUT(INDEX($C$3:$C$32;VERGELIJKEN(B3;$E$3:$E$32;0));””)

Als eerste gaan we de waarde van de teller in B3 Vergelijken met de hulp-kolom E. De derde parameter is een 0, dus Excel zoekt een exacte match en dan ook nog de eerste die hij (of zij?) tegenkomt.

Op basis van de gevonden regel in de tabel haalt INDEX de overeenkomende naam op. Als het ergens mis gaat (bijvoorbeeld als het volgnummer niet voorkomt in de hulpkolom) dan is het resultaat “” (niets dus).

In de kolommen F en G staan 2 alternatieven voor de bepaling van de hulpvariabele: cel F3 bevat de formule =AANTAL.ALS($D$3:D3;WAAR). Deze kan naar beneden gekopieerd worden waarbij de eerste D3 blijft staan (deze is absoluut) en de tweede wordt D4, D5 et cetera (een relatieve verwijzing).

Oplossing3

Deze oplossing bouwt door op het vorige artikel op de website van G-Info over de Aggregaat-functie. Bekijk de formule in cel O3 van het Voorbeeldbestand:
=ALS.FOUT(INDEX(C$3:C$32;AGGREGAAT(15;6;(RIJ($D$3:$D$32)-RIJ($D$3)+ 1)/($D$3:$D$32 =WAAR);RIJ($A1))); “”)

Gebruik de optie Formule evalueren om de werking te onderzoeken.


Wil je op de hoogte gebracht worden, wanneer er weer een nieuw item aan Tips & trucs is toegevoegd?

Aanmeldformulier


AggregaatRegelmatig voorziet Microsoft zijn software van nieuwe functies of andere nuttige (?) uitbreidingen.
Al een poosje hebben Excel-gebruikers de beschikking over de functie AGGREGAAT; de opvolger van Subtotaal.

Na een korte toelichting op deze “nieuwe” functie zullen we inzoomen op één van de belangrijkste pluspunten hiervan: het kunnen omgaan met foutwaarden.

Inleiding

In het Voorbeeldbestand staat in het tabblad Data een kleine tabel met datums, regio’s en bedragen. Zoals te zien is staat er bij 6 januari een foutmelding in de kolom Bedrag.

Wanneer we op basis van deze tabel een draaitabel maken, dan zien we dat Excel automatisch als Waardeinstelling de optie Aantal heeft gekozen (en dat ie de datums automatisch tot maanden heeft gegroepeerd); zie bovenste draaitabel.

Uiteraard kunnen we handmatig de Waardeinstelling veranderen; in de 2e draaitabel is deze gewijzigd in Som. Helaas: niet ieder vakje is nu gevuld met een bedrag. De foutmelding in de bron verhindert dat. Ditzelfde geldt als we de instelling veranderen in bijvoorbeeld Max of Min (zie het Voorbeeldbestand).

Maar misschien kunnen we een andere Excel-optie of -functie gebruiken, zodat we dit probleem kunnen omzeilen?

Subtotaal

Aan deze functie hebben we al eens eerder een artikel gewijd.

Deze Excel-functie bestaat eigenlijk uit 11 verschillende functies (waarvan Gemiddelde, Som, Max, Min en Aantalarg het meest gebruikt worden). Ook kun je door het juiste gebruik van Functie_getallen verborgen waarden al dan niet meenemen (zie het betreffende artikel).

In het tabblad Subtotaal van het Voorbeeldbestand kun je door het aanpassen van cel F3 zien wat het resultaat van de functie Subtotaal is.
Ook hier zullen Som, Min etc foutmeldingen genereren.

Bekijk wat het resultaat is als je in het tabblad Data de groepering sluit ( of een filtering aanbrengt in de tabel met gegevens.
Wijzig ook cel D19 in =115/1 en bekijk de consequenties voor de functie Subtotaal.

Aggregaat

De functie Aggregaat wordt door Microsoft als vervanger voor Subtotaal gepositioneerd. Deze laatste is alleen vanwege compatibiliteit in de gereedschapskist blijven zitten.

In principe kent Aggregaat 2 verschijningsvormen () waarbij we ons hier op de eerste zullen concentreren.

Aan het overzicht op het tabblad Aggregaat van het Voorbeeldbestand is te zien dat het aantal Functies (de eerste parameter) is uitgebreid tot 19.

Dus bijvoorbeeld ook mediaan- en percentiel-berekeningen zijn nu met behulp van deze functie mogelijk.

Maar de 2e parameter is zeker zo interessant: hiermee kunnen we bijvoorbeeld aangeven of foutwaardes en/of verborgen rijen moeten worden genegeerd et cetera.

Als derde parameter geven we het bereik mee, waarop de berekening moet worden uitgevoerd. De vierde parameter wordt alleen gebruikt vanaf de Functie_getallen 14 en hoger.

In het eerste voorbeeld wordt de Som van de diverse kolommen bepaald, waarbij wel of niet de Foutwaarden worden genegeerd.

NB in de formule in cel F4 is de 2e parameter leeg gelaten; dit is hetzelfde als wanneer je daar een 0 als optie zou gebruiken.

LET OP LET OP LET OP LET OP de formules in regel 7 bevatten een 4e parameter. Maar wanneer het Functie_getal kleiner is dan 14 dan wordt deze parameter gezien als een extra bereik; dit bereik wordt dan bij de berekeningen van bijvoorbeeld de Som meegenomen!

In het tweede voorbeeld zal Excel de Grootste waarde in de kolommen opzoeken; dit kan natuurlijk alleen voor getallen (en dus ook datums). Vul je in cel E7 de waarde 2 in dan wordt de één na grootste waarde opgehaald.

Audit

De Aggregaat-functie kan ook goed gebruikt worden bij audit-werkzaamheden of bij de beveiliging van je Excel-systemen. In cel E12 wordt gecontroleerd of de kolom uit E11 foutwaardes bevat of niet:

=ALS(AGGREGAAT(3;0;INDIRECT(“tblData[“&E11&”]”))=AGGREGAAT(3;6;INDIRECT(“tblData[“&E11&”]”));”Geen fouten”;”Fouten gevonden!”)

Cel E12 heeft een voorwaardelijke opmaak.

Aggregaat met complexe bereiken

Op het tabblad Aggr2 van het Voorbeeldbestand staan wat voorbeelden waarmee (in dit geval) het maximale bedrag wordt bepaald.

Zolang er in de kolom Bedrag van de data-tabel fouten voor komen zal de formule in C4 geen resultaat weergeven. Wijzig ter controle cel D19 in het tabblad Data in bijvoorbeeld =115/1.

NB de formule in C4 is niet met Enter afgesloten maar met Ctrl-Shift-Enter; Excel ‘weet’ dan dat het een matrix- of CSE-berekening betreft. Excel plaatst zelf de accolades rond de formule.

In cel C5 wordt het maximum-onder-voorwaarden berekent met de fiormule:

=MAX.ALS.VOORWAARDEN(tblData[Bedrag];tblData[Regio];C2)

Zolang er als Regio niet Oost wordt gekozen levert deze formule een maximum-bedrag op.

De formule in cel C6:

=AGGREGAAT(14;3;tblData[Bedrag]*(tblData[Regio]=C2);1)

berekent altijd een maximale waarde.

LET OP voor het bepalen van het minimum-bedrag moet in de Aggregaat-functie niet alleen de 14 in 15 veranderd worden, ook de 3e parameter heeft een aanpassing ondergaan:
=AGGREGAAT(15;3;tblData[Bedrag]/
(tblData[Regio]=C2);1)

Met behulp van Formule evalueren kun je waarschijnlijk zelf bedenken waarom dat nodig is.

LET OP het gebruik van complexe bereiken is alleen toegestaan bij Functie_getallen 14 en hoger; anders krijgt u de foutmelding #Waarde!


Wil je op de hoogte gebracht worden, wanneer er weer een nieuw item aan Tips & trucs is toegevoegd?

Aanmeldformulier