Tagarchief: Grafiek

Excel en kaartenOm misverstanden te voorkomen: met het woord kaarten in de titel worden geografische kaarten bedoeld (in het Engels Maps).

Sommige mensen willen informatie aangeleverd krijgen in de vorm van tabellen met (exacte) getallen, maar de meeste mensen vinden grafieken makkelijker om gegevens te interpreteren en te analyseren.

Als het dan geografische gegevens betreft is het natuurlijk ook wel mooi om de informatie op een kaart weer te geven.
In dit artikel wat handreikingen hoe je dit kunt doen.

Basisgegevens

Voor dit artikel gebruik ik een uittreksel van gegevens van de website Veldkruus.nl (even reclame maken voor een andere hobby van mij: het letterlijk in kaart brengen van veldkruisen, kapelletjes etcetera in Zuid-Limburg). Zie het tabblad Data in het Voorbeeldbestand.

Van ieder object ziet u in het voorbeeld in welke plaats het staat, welke buurt en welke straat. Ook of het een kruis of beeld of kapel is. Wanneer er foto’s gemaakt zijn en of het object nog ‘actief’ is ofwel of het er nog wel is!
Daarnaast leggen we ook de coördinaten vast in de vorm van zijn Longitude en Latitude, lengte- respectievelijk breedtegraad.

NB1 simpel gezegd: de Longitude geeft aan hoever iets van de mediaan door Greenwich af ligt, terwijl de Latitude de ‘afstand’ tot de evenaar weergeeft.
NB2 in de praktijk is het toekennen van coördinaten afhankelijk van diverse zaken. Op Veldkruus gebruiken we de coördinaten-systematiek van Google-maps; klik je daar ergens op een kaart met de rechtermuisknop en je kiest Wat is hier? dan zie je de coördinaten van dat punt.

LET OP Google toont de coördinaten in de volgorde Lat, Long; dus eerst de verticale en dan de horizontale richting.

Overzicht

Om een idee te krijgen over de verdeling van de objecten over de regio maken we een draaitabel, gesplitst naar plaats en categorie (zie het tabblad Draai in het Voorbeeldbestand).
Op basis van deze draaitabel is het maken van een grafiek een ‘peuleschil’ (kies in de menutab Hulpmiddelen voor draaitabellen in het blok Opties de mogelijkheid Draaigrafiek).
Om het wat overzichtelijk te houden beperken we ons tot de top-20 (zie Top-5: methode 3). Om snel de verdeling per categorie te zien, staan boven de grafiek Slicers.

We hebben nu wel de verdeling per plaats, maar hoe is nu de verdeling over Zuid-Limburg?

Grafiek met kaart 1

In het tabblad Data20 van het Voorbeeldbestand ziet u de verdeling van de top-20 over de regio.

Hoe maakt u zo’n grafiek?

 1. allereerst moet u een mooi kaartje zoeken op internet dat u als achtergrond wilt gebruiken. Sla dat ergens op.
 2. dan krijgen de 20 plaatsen een x- en y-coördinaat (vul voorlopig getallen tussen 0 en 10 in; de juiste getallen komen hierna)
 3. maak een spreidingsgrafiek: kies in de menutab Invoegen in het blok Grafieken de eerste optie binnen Spreiding (dus geen lijnen)
 4. klik rechts in de nieuwe (lege) grafiek en kies Gegevens selecteren
 5. kies de optie Toevoegen en vul de vereiste verwijzingen in
 6. 2 keer OK klikken levert een spreidingsdiagram
 7. zorg dat de assen allebei lopen van 0 tot 10 (rechts klikken op een as, As opmaken kiezen en de grenzen vast zetten)
 8. klik ergens rechts in de grafiek en kies de optie Tekengebied opmaken, kies bij Opvulling de optie Invoegen uit: Bestand.  Kies dan het kaartje van punt 1.
  Sleep de randen van de grafiek naar binnen of naar buiten, zodat de kaart in de juiste verhoudingen wordt weergegeven.
 9. vul dan de coördinaten bij de plaatsen zo in, dat de de markeringen op de juiste plaats komen
 10. nog wat lay-out: grafiekpunten vergroten, kleuren aanpassen, rasterlijnen weg en als laatste ook de assen

LET OP zorg dat de achtergrond-kaart aan het Tekengebied wordt toegevoegd, NIET aan het Grafiekgebied. Doet u dat laatste, dan zullen de markeringen na bepaalde lay-out-aanpassingen niet meer op de juiste plaats worden weergegeven.

NB1 de exacte as-indeling doet er niet toe. Maar een verdeling van 0 tot 10 is handig.

NB2 tot versie 2013 van Excel kun je in een spreidingsgrafiek alleen de coördinaten als label meegeven. Wel is het mogelijk om met de hand eigen labels toe te voegen: klik rechts op een punt van de grafiek en kies Gegevenslabel toevoegen. Klik dan dubbel op één van de labels, plaats in de formulebalk het is-teken (=) en wijs met de muis de cel aan waar het label staat (bijvoorbeeld Data20!$E$3).

Grafiek met kaart 2

Met een bel-diagram kun je nog een derde dimensie aan de grafiek toevoegen; in dit  geval het totaal aantal objecten per plaats (zie het tabblad BelGraf in het Voorbeeldbestand).
De grootte van een bel wordt door Excel bepaald en is altijd relatief tov de andere bellen. Wel kun je de grootte van alle bellen schalen om ze beter op de kaart te laten uitkomen (klik rechts op een bel en kies Gegevensreeks opmaken).

Hoe je een bel-grafiek maakt is beschreven in het gelijknamige artikel.

Grafiek met kaart 3

Een variant op de vorige grafiek (zie tabblad LongLat in het Voorbeeldbestand). Nu werken we niet met fictieve coördinaten, maar met de werkelijke coördinaten per plaats.

De Long(itudes) zijn de x-waarden en de Lat(itudes) de y-waarden (voor de coördinaten van de plaatsen in Zuid-Limburg zie het tabblad Plaatsen).

De truc zit hem er nu in om de assen zodanig te schalen, dat de Plaatsen op de juiste plek op het achterliggende plaatje komen:

 1. bekijk zo goed mogelijk waar het 0-punt van de assen op het achterliggende plaatje ligt
 2. zoek in Google-maps de coördinaten van dat punt op (rechtsklikken en de optie Wat is hier? kiezen)
 3. klik rechts op de x-as en kies As opmaken. Maak het Minimum Vast en vul hier de gevonden Long-waarde van punt 2 in (voor Nederland en omstreken is dat het kleinste getal, dus het tweede)
 4. doe hetzelfde met de y-as maar vul daar de Lat-waarde in
 5. zoek op dezelfde manier de Long-waarde op van het eindpunt van de x-as en gebruik deze om het maximum van de x-as vast te pinnen
 6. zoek op dezelfde manier de Lat-waarde op van het eindpunt van de y-as en gebruik deze om het maximum van de y-as vast te pinnen

LET OP als de kwaliteit van de achtergrond niet goed is (niet de juiste kaart-verhoudingen), dan zullen de Plaatsen niet helemaal goed op de kaart komen. Een beetje ‘spelen’ met minima en maxima (no pun intended zoals de Engelstaligen zeggen) kan dan wel helpen.

Alternatieve toepassingen

De boven geschetste methode hoeft natuurlijk niet beperkt te blijven tot landkaarten. Hierboven een voorbeeld van een andere toepassing (zie het tabblad Afdelingen in het Voorbeeldbestand).


Wil je op de hoogte gebracht worden, wanneer er weer een nieuw item aan Tips & trucs is toegevoegd:

 

 

Gantt-grafiekHenry Laurence Gantt ontwikkelde de Gantt-grafiek rond 1910.
In zijn werk als werktuigkundig ingenieur, managementconsultant en bedrijfsadviseur werd de Gantt-grafiek gebruikt als een visueel hulpmiddel om de planning en voortgang van een project te laten zien. In die tijd werd dit gezien als een opzienbarende innovatie.

Voor (complexe) Gantt-grafieken worden veelal specialistische (project-)programma’s gebruikt, maar voor het gewone werk kunnen we met Excel ook al aardig vooruit.

Aan de hand van een simpele project-opzet zullen we 2 mogelijkheden voor een Gantt-grafiek bekijken.

Project-data

Hiernaast ziet u de gegevens van een fictief project (zie het tabblad ProjData in het Voorbeeldbestand).
Per stap en substap leggen we een volgnummer vast, samen met een omschrijving, een begindatum en het aantal geplande dagen dat de stap duurt (alleen op het laagste niveau).

Uiteraard beïnvloeden de stappen elkaar. In het voorbeeld zijn dat de volgende zaken:

 1. de startdatum van het project leggen we vast in cel D3
 2. in cel D4 komt de echte startdatum van de eerste hoofd-stap, de Brainstorm-sessies. We gebruiken de functie WEEKDAG om te controleren of D3 niet in een weekend valt. Als D3 een zondag is dan is het resultaat van WEEKDAG een 1, bij maandag een 2 etc.
 3. er zijn 2 brainstormsessies, die parallel plaats vinden. De startdatums daarvan (cellen D5 en D6) zijn gelijk aan D4.
 4. In E5 en E6 ligt vast hoeveel dagen deze sessies in beslag nemen.
 5. de einddatum van deze 2 substappen wordt bepaald met de functie WERKDAG. Zo staat in F5 de formule =WERKDAG(D5;E5-1)
  Deze functie bepaalt de einddatum door bij de startdatum (D5) een aantal dagen op te tellen (E5); de functie telt dagen van het weekend daarbij niet mee.
  Omdat op de startdatum ook al gewerkt wordt, verlagen we het aantal te werken dagen met 1.
 6. De afronding van de brainstorm vindt plaats op de eerste werkdag nadat de laatste sessie klaar is; in cel D7 staat daarom de formule =WERKDAG(MAX(F5:F6);1)
 7. De ontwerpfase begint als de brainstorm voorbij is; eerst het Functioneel Ontwerp, daarna het Technisch Ontwerp en vervolgens een Eindoverleg om alle details door te nemen.
  De opzet van de cellen D8:D11 mag dan ook duidelijk zijn.
 8. De Bouw start na de afronding van het Ontwerp (cellen D12 en D13).
 9. Deel2 van de bouw kan pas beginnen na afronding van Deel1 (cel D14=WERKDAG(F13;1)).
 10. Wel kan de bouw van de Schil parallel aan de andere bouwactiviteiten plaats vinden (cel D15 is gelijk aan D12).
 11. De daadwerkelijke oplevering vindt plaats nadat de laatste bouwactiviteit is afgerond; in D16 staat de formule =WERKDAG(MAX(F13:F15);1)

NB de functie WERKDAG kent nog een derde parameter, Vakantiedagen. Leg ergens in uw werkmap een overzicht vast van die dagen, dat er voor het project niet gewerkt kan worden en voeg deze reeks als derde parameter toe aan alle WERKDAG-functies (zie een voorbeeld op het tabblad ProjData).

Gantt-grafiek 1

Op basis van de gegevens uit het tabblad ProjData van het Voorbeeldbestand gaan we nu een grafiek maken. Wel hebben we dan nog 2 hulpkolommen nodig:

 • in kolom G komt de startdatum van de betreffende stap minus 1 (waarom dat zullen we hieronder zien; datums zijn voor Excel gewoon getallen dus in G3 komt de formule =D3-1)
 • in kolom H komt het verschil in kalenderdagen tussen de start- en einddatum van iedere stap (in H3 staat dan de formule =F3-D3+1; met 1 gecorrigeerd omdat de startdatum ook meedoet)

Dan kunnen we de grafiek gaan opbouwen:

 1. selecteer de cellen G3:G16
 2. kies in de menutab Invoegen in het blok Grafieken de optie Staaf
 3. en dan bij 2D-staaf de 2e optie (Gestapelde staaf). Het eerste gedeelte van de grafiek is klaar.
 4. selecteer de cellen H3:H16 en Kopieer deze (Ctrl-C)
 5. klik ergens in de grafiek van punt 3 en Plak (Ctrl-V)
 6. de legenda kan weg: klik er op en druk op Delete
 7. de basis-as moet nog aangepast worden:
  * klik met de rechtermuisknop ergens in de grafiek
  * kies de optie Gegevens selecteren
  * klik op de button Bewerken onder Horizontale aslabels
  * selecteer de cellen B4:C16 en klik op OK
  * nog een keer OK om bij de grafiek terug te komen
 8. eigenlijk willen we alleen de tweede staaf zien; de eerste geeft het verloop tot aan de startdatum weer (vandaar de minus 1 in kolom G):
  * klik rechts op één van de staven, die ‘weg’ moeten
  * kies de optie Gegevensreeks opmaken
  * kies onder Opvulling de optie Geen opvulling en dan de button Sluiten
 9. Nog één aanpassing. De volgorde van de stappen is (voor ons) niet logisch:
  * klik rechts op de Categorie-as
  * kies de optie As opmaken
  * vink de optie Categorieën in omgekeerde volgorde aan en klik op de button Sluiten

In het tabblad Gantt1 ziet u het resultaat van bovenstaande exercitie (met nog enkele aanpassingen, die de grafiek overzichtelijker maken).

NB kijk wat er gebeurt, als je in cel D3 van het tabblad ProjData een andere startdatum voor het project invoert.

Gantt-grafiek 2

Deze Gantt-grafiek is op een heel andere manier tot stand gekomen (het is geen echte grafiek, maar een inkleuring van Excel-cellen; zie tabblad Gantt2 van het Voorbeeldbestand):

 1. het ‘blauwe’ blok zijn allemaal verwijzingen naar het tabblad ProjData; bijvoorbeeld in cel B6 staat de formule =ProjData!B4
 2. in cel H4 staat de formule =D5-5, zodat de ‘grafiek’ niet exact op de startdatum begint, maar 5 dagen eerder.
 3. in I4 staat de volgende dag =H4+1; deze formule is zover naar rechts gekopieerd, dat de einddatum van het project in de rij voorkomt.
 4. in H3 hebben we de Maand zichtbaar gemaakt met de formule =Tekst(H4,”mmm”) en deze formule is ook naar rechts gekopieerd
 5. in regel 2 bepalen we op een vergelijkbare manier het Jaar

Alle overige effecten (verticale lijnen, gekleurde cellen en het al dat niet zichtbaar maken van het jaar en de maand) zijn met behulp van Voorwaardelijke opmaak geïmplementeerd (LET OP deze optie is niet direct beschikbaar; om ongewilde wijzigingen te voorkomen is  het werkblad Gantt2 beveiligd. Verwijder de beveiliging via de menutab Controleren en dan de optie Beveiliging blad opheffen (geen wachtwoord vereist). Vergeet niet daarna de beveiliging weer aan te brengen!):

 1. als de tekst in regel 3 verandert (H$3<>G$3), dan komt er een rand aan de linkerkant van de cellen in de regels 2 t/m 18
 2. als de inhoud van een cel in de 2e en 3e regel gelijk is aan de cel links daarvan (H2=G2) dan krijgt de tekst in die cel een witte kleur en is dus niet meer zichtbaar
 3. de cellen in de regels 4 t/m 18 krijgen een rode linker- en rechterrand als de inhoud van de 4e regel gelijk is aan de datum van vandaag (H$4=VANDAAG()).
 4. ook krijgen de cellen in de regels 4 t/m 18 een groenige achtergrond als de datum in de 4e regel een weekend voorstelt (WEEKDAG(H$4;2)>5; de parameter 2 geeft aan dat de week op een maandag begint)
 5. de cellen in de regels 5 t/m 18 krijgen een bruinige achtergrond als de datum in de 4e regel groter of gelijk is aan de startdatum in kolom D EN de datum in de 4e regel kleiner of gelijk is aan de datum in de kolom E.

Welke methode heeft de voorkeur?

Mijn persoonlijke voorkeur gaat naar de 2e methode uit. Hierbij is ieder facet van de ‘grafiek’ in te stellen.

Dit is meteen ook het grootste nadeel van deze methode. Dus heb je snel een grafiek nodig, gebruik dan methode 1.

Laat in een reactie hieronder weten, welke methode u prefereert.


Wil je op de hoogte gebracht worden, wanneer er weer een nieuw item aan Tips & trucs is toegevoegd:

Sparklines

Volgens Microsoft:

Een sparkline is een kleine grafiek in een cel van een werkblad met een visuele weergave van de gegevens. Gebruik sparklines om trends in een reeks waarden aan te geven, zoals seizoensmatige stijgingen of dalingen of economische cycli, of om maximum- en minimumwaarden te markeren.

Anders gezegd: de sparkline-grafiek is niet bedoeld om details te onderscheiden, maar vooral om snel bepaalde trends of uitschieters te signaleren.

Hieronder gaan we eerst kijken hoe je een sparkline in je werkmap opneemt en daarna worden enkele extra mogelijkheden belicht en ook een aandachtspunt bij het gebruik van draaitabellen.

Hoe maak je een sparkline?

Laten we een simpel voorbeeld nemen: de inkomsten en uitgaven per maand en het resultaat daarvan. Zie het tabblad InUit in het Voorbeeldbestand.

LET OP de getallen zullen afwijken van de figuur hierboven. Met de functie ASELECTTUSSEN worden iedere keer nieuwe cijfers gegenereerd (druk op F9); dit om de consequenties voor de grafieken makkelijk te kunnen laten zien.

 1. selecteer het blokje getallen, dat in grafieken moet worden weergegeven (in het voorbeeld de cellen C4:N6; dus zonder de verklarende teksten! Een sparkline geeft alleen getallen weer.)
 2. kies in de menutab Invoegen in het blok Sparklines de optie Lijn
 3. in het nieuwe venster, dat automatisch opent, is het gegevensbereik al ingevuld. De plaats van de sparklines moet nog ingevuld worden. In dit geval moeten die achter de gegevens (dus in kolom O) komen; we vullen bij Locatiebereik O4:O6 in.
 4. klik op OK
 5. maak de kolom met de sparklines (in dit geval O) zo breed als gewenst om de resultaten het beste tot hun recht te laten komen.

LET OP het aantal cellen in locatiebereik moet gelijk zijn aan het aantal regels in het Gegevensbereik anders krijg je een foutmelding.

NB1 De sparklines mogen overal in het werkblad staan en ze mogen onder of naast elkaar komen. Maar zoals op de Microsoft-website staat:  “Plaats een sparkline dichtbij de gegevens voor het optimale effect.

NB2 Je kunt bij punt 1 ook beginnen met de selectie van de locatiecellen (waar moeten de sparklines komen). In stap 3 moet dan het gegevensbereik worden opgegeven.

Sparklines opmaken

Hoewel in bovenstaand voorbeeld het verloop in de tijd al goed zichtbaar is, kunnen we bepaalde kenmerken nog accentueren:

 1. selecteer één van de sparklines; klik bijvoorbeeld met de muis in cel O4
 2. kies in de nieuwe menutab Hulpmiddelen voor sparklines de optie Ontwerpen
 3. vink in het blok Weergeven de opties Hoge punt en Negatieve punten aan
 4. kies in het blok Stijl eventueel een andere voor-geprogrammeerde opmaak

Deze opmaak wordt automatisch tegelijkertijd toegepast op alle drie de sparklines. Dit komt omdat Excel deze drie grafieken in één groep heeft geplaatst (klik in cel O4, kies in de menutab Hulpmiddelen voor sparklines de optie Ontwerpen en kies de optie Gegevens bewerken; nu zie je dat alle drie de sparklines bij elkaar horen).

Bij de inkomsten is de hoogste waarde (Hoge punt) goed, maar bij de uitgaven is dit natuurlijk niet het geval. De toppen moeten een verschillende kleur krijgen, daarom mogen de grafieken niet meer als één groep geselecteerd worden :

 1. selecteer de cellen met sparklines (O4:O6) en kies in de menutab Hulpmiddelen voor sparklines binnen de optie Ontwerpen de optie Groep opheffen
 2. selecteer alleen cel O4; kies binnen de optie Markeringskleur bij Hoge punt een groene kleur
 3. selecteer alleen cel O5; kies binnen de optie Markeringskleur bij Hoge punt een rode kleur
 4. selecteer alleen cel O6; kies binnen het blok Groeperen de optie As/As weergeven

NB Klik in cel O4, kies in de menutab Hulpmiddelen voor sparklines de optie Ontwerpen en kies de optie Gegevens bewerken; nu zie je dat deze sparkline alleen bij gegevens uit regel 4 hoort.

In het tabblad InUit2 van het Voorbeeldbestand is nog een andere optie gebruikt; bij de eerste 2 grafieken is als Type de optie Kolom gekozen:

NB de sparklines worden in Excel als achtergrond van een cel opgenomen. Dat betekent dat we nog steeds andere informatie in de cel kunnen opnemen, bijvoorbeeld toelichtende tekst.

Sparklines en draaitabellen

Wanneer je sparklines achter een draaitabel plaatst kan het voorkomen, dat wanneer deze draaitabel ‘groeit’ door nieuwe informatie die aan de bron wordt toegevoegd, de draaitabel over de sparklines valt.

Een oplossing is om van te voren te zorgen dat de draaitabel al alle mogelijke items bevat, zodat deze nooit meer groter kan worden (tabblad Ovz in het Voorbeeldbestand):

Aan de bron zijn hiertoe lege regels voor Nov en Dec toegevoegd; zie tabblad Data in het Voorbeeldbestand.

NB Het Resultaat staat niet in de bron, maar wordt in de draaitabel berekend:

 1. selecteer in de draaitabel één van de soorten(In of Uit); klik bijvoorbeeld met de muis in cel A5
 2. kies in de menutab Hulpmiddelen voor draaitabellen binnen Opties in het blok Berek. de optie Velden, Items en sets

  Kies dan de optie Nieuw item.
  NB we gaan binnen het veld Soort een nieuw item maken gebaseerd op andere items binnen Soort. De optie Nieuw veld wordt gebruikt om een nieuw veld (naast Soort, Maand en Bedrag) te maken.
 3. in het vervolgvenster geven we het nieuwe item een Naam, bijvoorbeeld Res (Resultaat is al toegevoegd) en als Formule tikken we in: = In-Uit en klikken op Toevoegen en OK

 

 


Wil je op de hoogte gebracht worden, wanneer er weer een nieuw item aan Tips & trucs is toegevoegd:

 

 

 

 


Hoog-Laag-Slot-grafiek

Binnenkort (nou ja, over een paar maanden) hebben we weer verkiezingen. In de aanloop daar naartoe zien we in de media steeds vaker de resultaten van diverse peilingen.

Op de site peilingwijzer.tomlouwerse.nl is het meest recente resultaat van een wetenschappelijk onderbouwde combinatie van 5 peilers (nee Maurice, geen pijlers!) te vinden.

Een grafiek op die site laat van 13 politieke partijen het verloop van de peilingen in de tijd zien; naast het gemiddelde van de 5 peilers zien we in de grafiek ook een 95%-onzekerheidsmarge (het licht gekleurde gebied).

Hieronder laat ik zien, hoe je in Excel een dergelijke grafiek kunt maken; we gebruiken daar een hoog-laag-slot-grafiek voor.
Daarbij moet wel aangetekend worden, dat de grafiek op de site van Tom Louwerse veel meer interactieve elementen bevat!

Basisgegevens

Zoals voor iedere grafiek hebben we basisgegevens nodig; deze zijn in dit geval op te halen vanaf de download-pagina van de Peilingwijzer.

In het Voorbeeldbestand heb ik op het tabblad Peilingwijzer deze gegevens geplaatst (op dit moment van 12 september 2012 tot en met 27 november 2016); zoals in eerdere voorbeelden ‘gieten’ we deze in de vorm van een tabel (Invoegen/Tabel, kopregels aanvinken) en geven die tabel de naam tblpeilingWijzer.

NB1 komen er nieuwe peiling-data beschikbaar, voeg deze dan onderaan de tabel als nieuwe regels toe.

NB2 komen er nieuwe partijen in het overzicht bij, voeg deze dan rechts aan de tabel als nieuwe kolommen toe.

Parameters

Hierna gaan we een grafiek maken van de peiling-resultaten. Hierbij kan echter maar één partij tegelijkertijd worden weergegeven. Om de invoer daarvan straks te vergemakkelijken leggen we de keuzemogelijkheden in een aparte tabel vast (zie tabblad Param in het Voorbeeldbestand).

NB wordt er in de peilingen een extra politieke partij meegenomen, dan moet deze onderaan toegevoegd worden; aangezien het ook hier een tabel betreft, zal Excel de nieuwe regel automatisch in tblPartijen meenemen.

Het is ook wel handig om te weten wat de eerste en laatste datum is, die in het peilingoverzicht voorkomt.
In cel E2 van het tabblad Param uit het Voorbeeldbestand bepalen we de eerste/kleinste datum door het minimum van die kolom op te zoeken.
Normaal gesproken zou dat kunnen met de formule =MIN(tblPeilingWijzer[Datum]), maar helaas levert dat de waarde 0 op. Dat komt omdat in de datum-kolom geen echte datum staat maar een tekst, dus het wordt wat ingewikkelder:
{=MIN(DATUM(
LINKS(tblPeilingWijzer[Datum];4);
DEEL(tblPeilingWijzer[Datum];6;2);
RECHTS(tblPeilingWijzer[Datum];2)))}

Met behulp van de functie LINKS zoeken we het jaar op, DEEL haalt 2 tekens op vanaf positie 6 (de maand dus) en RECHTS levert de dag. Deze 3 resultaten geven we door aan de functie DATUM, die er een datum van maakt. De functie MIN zoekt dan de kleinste datum op.

LET OP de 3 tekst-functies kijken eigenlijk alleen naar de datum uit de corresponderende rij (de 2e dus). Door na het intikken van de formule niet op Enter te drukken maar op Ctrl-Shift-Enter wordt het een zogenaamde array- of matrix-formule en worden de 3 tekst-functies op alle datums ‘losgelaten’. Vaak wordt dit ook CSE-invoer genoemd; Excel plaatst automatisch accolades om de formule (niet handmatig intypen!).

De formule in E3 mag dan geen verrassingen meer bevatten.

Voor het gemak hebben we de cellen E2 en E3 een naam gegeven MinDatum, resp. MaxDatum.

Grafiek met onzekerheidsmarge

Voordat we een dergelijke grafiek kunnen maken moeten we eerst een methode hebben om de gegevens van één partij uit de basis te destilleren.

Cel C3 (met de naam invPartij) in het tabblad Ovz van het Voorbeeldbestand gebruiken we als keuzevak:

 1. kies in de menutab Gegevens de optie Gegevensvalidatie
 2. in het pop-up-scherm kiezen we bij Toestaan: de optie Lijst
 3. bij Bron: zouden we alle keuzemogelijkheden kunnen intikken gescheiden door een ; (punt-komma), dus bijvoorbeeld VVD;PvdA;GL etc.
  Maar dat is niet zo handig. Die lijst kunnen we ook uit het tabblad Param halen: kolom Partijen in de tabel tblPartijen.
  Helaas kan gegevensvalidatie niet goed omgaan met de nieuwere tabellen (geïntroduceerd in versie 2007), dus de formule =tblPartijen([Partijen]) werkt niet, maar wel als we de functie INDIRECT gebruiken (zie ook het artikel Tabellen (deel 2); denk aan de aanhalingstekens!!).
 4. Eventueel nog een Invoerbericht en/of Foutmelding toevoegen (zie Voorbeeldbestand) en we zijn klaar: klik op OK.

De voorbereidingen zijn klaar, nu nog de gegevens ophalen van de gekozen partij:

 1. in rij 5 van het tabblad Ovz van het Voorbeeldbestand staat een kopregel
 2. vanaf B6 naar beneden staan alle datums, waarvoor er peilingen zijn
 3. in cel C6 moet de eerste peiling van de gekozen partij komen:
  =INDEX(
  INDIRECT(“tblPeilingWijzer[“&invPartij&”]”);
  VERGELIJKEN($B6;tblPeilingWijzer[Datum];0))
  Weet u niet (meer) hoe de functie INDEX werkt? Kijk in het artikel Zoeken: Index en Vergelijken; daar vindt u ook een truc hoe u de de functie makkelijk implementeert.
  Weer gebruiken we INDIRECT om de kolom, waarin gezocht moet worden, afhankelijk te maken van de cel C3 (met de naam invPartij).
 4. de formules in D6 en E6 zijn vergelijkbaar, alleen worden daar de partij-gegevens uit de low- en high-kolom opgehaald.
 5. de drie formules uit C6:E6 worden naar beneden gekopieerd, zodat bij iedere datum de gegevens tevoorschijn komen.
 6. via de menutab Invoegen en de optie Tabel maken we van dit overzicht een tabel (met de naam tblGrafBasis). Wanneer er nieuwe peilingen beschikbaar zijn is het dan voldoende om onderaan de datum toe te voegen. Alle formules worden dan automatisch door Excel ingevuld.

En nu de grafiek:

 1. plaats de cursor ergens in tblGrafBasis
 2. in de menutab Invoegen kiest u in het blok Grafieken de optie Overige grafieken.
  In het uitklapmenu nemen we de eerste grafieksoort in het blokje Hoog/Laag/Slot.
  Dit soort grafieken wordt vaak in de financiële wereld gebruikt om een overzicht van de dagkoersen weer te geven: per dag ziet u dan de hoogste, laagste en slotkoers.
  NB Excel beoordeelt automatisch in welke kolom de hoge, lage of slot-waarde (of in ons geval het gemiddelde) staat.
 3. Nog even wat opmaak regelen:
  * kies in de nieuwe menutab Hulpmiddelen voor grafieken het tabblad Indeling
  * kies in het blokje Huidige selectie de Reeks Gemiddeld 
  * daarna de optie Selectie opmaken
  * en kies bij Lijnkleur een gewenste kleur
  * kies in het blokje Huidige selectie de Hoog/laag-lijnen
  * daarna de optie Selectie opmaken
  * en kies bij Lijnkleur dezelfde kleur, maar met een Transparantie van 75%
  * kies in het blokje Huidige selectie de Reeks Hoog
  * daarna de optie Selectie opmaken
  * en kies bij Markeringsopties Geen
  * Grafiektitel laten verwijzen naar cel E3
  * aan de linker-as een Titel toevoegen, de notatie wijzigen in een percentage zonder decimalen en zorgen dat er het bereik altijd van 0% tot 30% loopt.

Wijzig cel C3 en bekijk het resultaat!


Wil je op de hoogte gebracht worden, wanneer er weer een nieuw item aan Tips & trucs is toegevoegd:

Grafiek zonder nullen

wegen-naar-romeIk kreeg deze week van Hasan de volgende vraag in mijn mailbox:

Ik ben bezig met een lijngrafiek waarbij de waarde nul zichtbaar is in mijn grafiek. Dat wil ik niet. Hoe kan ik dat oplossen?

Meestal leiden er meerdere wegen naar Rome, maar hiervoor kan ik toch maar één oplossing bedenken. Kent iemand nog een alternatief?

Aan de hand van het (vereenvoudigde) voorbeeld van Hasan zal ik laten zien hoe de oplossing werkt.

Prognose versus realisatie

grafnulHasan heeft een overzicht per week (en maand en kwartaal) van budgetcijfers, prognoses en realisaties. Ik zal verder werken met alleen prognoses en realisaties (zie het tabblad Basis in het Voorbeeldbestand).

Zoals te zien is, kennen we de realisatie tot en met week 7; maar zit deze nou boven of onder de prognose?
grafnul2
Misschien dat een grafische weergave meer inzicht geeft?

Tsja, dat helpt nog niet echt veel. Nee, we ontkomen er niet aan om naast bovenstaande cijfers ook met cumulatieven vanaf week 1 te gaan werken.

Prognose versus realisatie, incl. cumulatieven

grafnul3Twee extra kolommen nemen de cumulatieve cijfers voor hun rekening (zie tabblad Cum1 in het Voorbeeldbestand):

 1. in cel E3 komt dezelfde waarde als in C3
 2. zoals te zien is, staat in E4 de formule
  =E3+C4
  ofwel: neem de vorige cumulatieve prognose (E3) en tel daar de prognose van de betreffende week bij op (C4)
 3. deze formule wordt naar beneden gekopieerd
 4. hetzelfde gebeurt in kolom F voor de realisatie

grafnul4Deze 2 kolommen aan de grafiek toevoegen; duidelijk (?) is te zien dat de totale realisatie (de paarse lijn) achter blijft bij de cumulatieve prognose (blauwe lijn).

Maar we kennen de realisatie t/m week 7 al; waarom dan nog met de prognose van die eerste weken rekenen om tot een cumulatieve prognose te komen? Zo is ook de cumulatieve realisatie na week 7 niet interessant.

Prognose versus realisatie, incl. cumulatieven (deel 2)

grafnul5Daarom een nieuwe opzet gemaakt voor de cumulatieve kolommen (zie tabblad Cum2 in het Voorbeeldbestand):

 1. allereerst maken we het ons gemakkelijk en plaatsen we in cel D2 het laatste weeknummer waarvan we de realisatie kennen
 2. in cel E5 komt de eerste ‘cumulatieve’ prognose; deze is  afhankelijk van D2. Als er nog geen realisatie is  (D2<B5) dan is de cumulatieve prognose gelijk aan de prognose van de eerste week (C5); is de eerste week afgesloten (D2=B5) dan is de cumulatieve prognose gelijk aan de (cumulatieve) realisatie (F5; is gelijk aan D5) en anders doet de cum. prognose er niet toe en maken we die gelijk aan 0.
 3. de cumulatieve prognose van de tweede week komt in cel E6:
  =ALS(B6=$D$2;F6;ALS(B6>$D$2;E5+C6;0))
  Als het de laatst gerealiseerde week betreft (B6=$D$2) dan komt hier de waarde van de cumulatieve realisatie (F6). Als het weeknummer groter is dan de afgesloten week (B6>$D$2)dan is de cumulatieve prognose gelijk aan de vorige (E5) plus de prognose van deze week (C6) en anders doet de prognose er niet meer toe (dus 0).
 4. de formule in E6 kan naar beneden gekopieerd worden (vandaar dat D2 ‘absoluut’ is gemaakt mbv de $-tekens).
 5. nu nog de cumulatieve realisatie: in cel F5 komt de formule
  =ALS($D$2>=B5;D5;0)
  Dus als de gerealiseerde week (D2) groter of gelijk is aan de eerste week (B5) dan wordt de eerste cumulatieve realisatie gelijk aan de eerste realisatie (D5) en anders 0.
 6. in F6 komt de tweede cumulatieve realisatie:
  =ALS($D$2>=B6;F5+D6;0)
  Als de gerealiseerde week (D2) groter of gelijk is aan de betreffende week (B6) dan wordt de cumulatieve realisatie gelijk aan de vorige cumulatiieve realisatie (F5) plus de realisatie van deze week (D6) en anders 0.
 7. ook deze formule kan naar beneden worden gekopieerd.

grafnul6De bijbehorende grafiek laat het resultaat zien, wanneer de realisatie van week 7 bekend is (de weekcijfers horen bij de linker (primaire) as, de cumulatieven bij de rechter (secundaire) as).

Hier wordt het probleem van Hasan zichtbaar: door de nullen in de diverse formules zien we een vreemde overgang van week 6 naar 7 (bij de cumulatieve prognose) en van week 7 naar 8 (bij de realisatie). Ook het wijzigen van de 0 in de formules in dubbele aanhalingstekens levert geen oplossing; Excel interpreteert dit in de grafiek als nul-waarden.

Prognose versus realisatie, grafiek zonder nullen

De enige oplossing (die ik kan bedenken) is om de nullen niet te vervangen door iets leegs (de dubbele aanhalingstekens) maar door de functie NB(). Deze geeft aan dat de waarde Niet Bekend is en deze worden in de grafiek niet weergegeven (zie tabblad Cum3 in het Voorbeeldbestand).

grafnul7

Dat ziet er beter uit:

 1. De cumulatieve lijn loopt netjes door.
 2. De grafiek heeft een dynamische titel; gekoppeld aan cel F2.
 3. Kleuren zijn aan elkaar aangepast.
 4. De secundaire as heeft een zodanige vaste verdeling gekregen (een maximum van 2500), dat de horizontale lijnen én links én rechts toegepast kunnen worden.

NB Is niet alleen de grafiek van belang maar wordt ook de tabel gebruikt in rapportages, zorg dan dat de #N/B’s niet zichtbaar zijn; dat kan eenvoudig met een voorwaardelijke opmaak.


Wil je op de hoogte gebracht worden, wanneer er weer een nieuw item aan Tips & trucs is toegevoegd: