Tagarchief: Teken

Totalen in draai-grafiekTotalen in een grafiek weergeven, dat is simpel: voeg de betreffende reeks toe aan de grafiek-gegevens. Misschien dat je deze reeks nog aan de secundaire as moet koppelen, maar daarmee ben je klaar.

Maar bij een draai-grafiek (een grafiek gebaseerd op een draaitabel) zul je merken dat je wel wat flexibiliteit inlevert; dan is een lijntje met totalen toevoegen niet mogelijk.
Met VBA kun je een heel eind komen, maar zonder programmeren niet. In dit artikel wat alternatieve mogelijkheden.

Basis-gegevens

We gaan uit van een tabel (tblData2 op het tabblad Data van het Voorbeeldbestand) met daarin Datums en het Soort artikel met een bijbehorend Aantal.

Wil je zien hoe dit overzicht tot stand is gekomen: kijk op het tabblad Basis van het Voorbeeldbestand. Daar worden telkens random nieuwe data gecreëerd.

Draaitabel

Om deze gegevens snel te kunnen analyseren maken we een draaitabel:

 1. selecteer een cel in de brongegevens
 2. klik in de menutab Invoegen in het blok Tabellen op de optie Draaitabel en dan op de button OK
 3. sleep de Datum naar het Rijen-gebied, Soort naar de Kolommen en Aantal naar het Waarden-gebied
 4. standaard zal Excel de datums direct groeperen (in Jaren, Kwartalen en Maanden)
  LET OP één van de namen in de Rijen is nog steeds Datum, maar deze bevat nu de maanden.
  Wil je een andere groepering? Zie het artikel Groeperen in een draaitabel.
 5. sleep Jaren naar het Filters-gebied en verwijder Kwartalen uit de Rijen.
 6. de Soort is alfabetisch gesorteerd: versleep de kolom met de waarde Drie naar rechts (door de rand met de muis ‘vast te pakken’).
  Het resultaat staat in het tabblad Ovz1 van het Voorbeeldbestand.

Draaigrafiek

Een grafiek maakt de onderlinge verhoudingen tussen de cijfers vaak een stuk duidelijker:

 1. selecteer een cel van de draaitabel
 2. kies in de menutab Hulpmiddelen voor draaitabellen/Analyseren in het blok Extra de optie Draaigrafiek
 3. kies de optie Gegroepeerde kolom en klik op OK

Verander je nu iets in de draaitabel (filter je bijvoorbeeld een bepaald jaar uit) dan past de grafiek zich automatisch aan.

Draaigrafiek aanpassen 1

De standaard-grafiek kent wel wat nadelen.
Allereerst willen we van die ‘lelijke’ veldknoppen af: klik rechts op één van de knoppen en kies de optie Alle veldknoppen verbergen in grafiek.

Op het tabblad Ovz2 van het Voorbeeldbestand staat het resultaat:

LET OP Excel geeft alle kolommen automatisch een kleur; normaal wijzig ik deze handmatig in vaste kleuren zodat ook bij filtering iedere Soort zijn eigen kleur houdt. Helaas: bij draaigrafieken worden deze instellingen door Excel niet vastgehouden.

Draaigrafiek aanpassen 2

Ook al is een grafiek bedoeld om intuïtief inzicht in de onderliggende cijfers te krijgen, dan nog werkt het goed (of is het zelfs noodzakelijk) om in een grafiek de waarde(s) van de belangrijkste gegeven(s) te laten zien.

In het tabblad Ovz3 van het Voorbeeldbestand heeft de grafiek een veelzeggende titel meegekregen:

 1. in een lege cel creëren we daartoe eerst de volgende formule:
  =ALS(C2=”(Alle)”; “Totaal alle jaren: “;
  “Totaal voor ” & C2 &”: “) & TEKST(DRAAITABEL.OPHALEN(“Aantal”;$B$4);”#.##0″)
  Als in cel C2 alle jaren zijn gekozen dan nemen we een overeenkomende tekst, anders wordt de tekst Totaal voor met daarachter de inhoud van cel C2 (gekoppeld door het &-teken). Achter de zo gemaakte tekst plaatsen we met behulp van de functie DRAAITABEL.OPHALEN (zie het betreffende artikel) het totaal van Aantal. Met de functie Tekst geven we een opmaak mee (een punt voor de duizendtallen en geen decimalen).
 1. zorg dat de grafiek een Grafiektitel heeft; bijvoorbeeld op de volgende manier: selecteer de grafiek en klik op de + rechts daarvan en vink de betreffende optie aan.
 1. klik op de Grafiektitel en daarna in de formulebalk. Tik in = en klik dan op de cel uit de eerste stap (in Ovz3 is dat cel I2).
  In de formulebalk komt dan automatisch de formule:
  =’Ovz3′!$I$2. Druk op Enter.

Nog een paar slicers toevoegen (zie Slicers in Excel) en we hebben (het begin van) een interactief dashboard.

Bij het filteren in de draaitabel (hier mer behulp van slicers) kan het gebeuren dat het scherm ‘verspringt’; door een paar aanpassingen aan de draaitabel blijft de opmaak stabiel:

 • om te zorgen dat in jaren waar (nog) niet alle maanden gevuld zijn (in het voorbeeld 2020), toch alle maanden zichtbaar zijn (en dus ook in de grafiek): klik rechts op een van de maanden in de draaitabel, kies Veldinstellingen, vink op het tabblad Indeling&afdrukken de optie Items zonder gegevens weergeven aan
 • klik rechts op een van de cellen in het Waarden-gebied, kies Opties voor draaitabel en vink de optie Kolombreedte automatisch aanpassen uit

Draaigrafiek aanpassen 3

Maar we zijn niet gauw tevreden: we hebben nu het totaal aantal in de titel staan, maar wat zijn de totalen per maand? In de draaitabel staan de betreffende getallen netjes op het einde van iedere rij, maar we zien die niet terug in de grafiek.

Nog erger: er is ook geen optie om dat klaar te krijgen!
Uiteraard kunnen we met VBA aan de slag, maar daar is wel wat programmeer-arbeid voor nodig. Eens even kijken of het ook zonder kan: ja natuurlijk, we zorgen dat één reeks labels heeft en laten de inhoud van die labels wijzen naar de totalen per maand.

 1. zorg dat ergens in het tabblad een reeks cellen gevuld is met de rij-totalen. In het tabblad Ovz4 staan in de cellen C24:C35 verwijzingen naar de draaitabel met behulp van de functie DRAAITABEL.OPHALEN.
 2. klik op één van de kolommen in de grafiek
 1. klik op de + rechts van de grafiek en zet de Gegevenslabels aan, inclusief de optie Basis, binnenkant zodat alle labels op dezelfde hoogte komen

 1. klik rechts op een van de labels en kies de optie Gegevenslabels opmaken
 2. bij Labelopties kun je de waarden opgeven die weergegeven moeten worden (Waarde uit cellen). Maak hier een verwijzing naar de cellen C24:C35; vink de optie bij Waarde uit en dan Waarde uit cellen aan.

Helaas, deze methode heeft 2 (?) tekortkomingen (zie het tabblad Ovz4 van het Voorbeeldbestand):

 • de labels worden gecentreerd op de overeenkomende kolom
 • als de betreffende soort uitgefilterd wordt zijn ook de labels weg!

Draaigrafiek aanpassen 4

In het tabblad Ovz5 van het Voorbeeldbestand staat een grafiek die de totalen per maand toont, inclusief de procentuele verdeling over het jaar.

De volgende aanpassingen zijn doorgevoerd:

 1. allereerst is er ruimte gemaakt onder aan de grafiek: klik rechts op de linkeras, kies As opmaken en zorg dat de minimumgrens niet meer automatisch wordt bepaald maar (in dit geval) -200 is
 2. de notatie van de as is zodanig aangepast, dat de negatieve getallen niet worden weergegeven: #.##0;
 3. vanaf cel C24 worden de maandtotalen opgehaald:
  =DRAAITABEL.OPHALEN(“Aantal”;$B$4;”Datum”;B24)
 4. vanaf cel D24 bepalen we de inhoud van de teksten die we gaan toevoegen:
  =ALS(C24=0;””;
  TEKST(C24;”#.##0″)&
  TEKEN(13)&
  TEKST(C24/DRAAITABEL.OPHALEN(“Aantal”;$B$4);”0%”))
  Als C24 nul is dan hoeft er niets weergegeven te worden, anders de inhoud van cel C24 samen met het resultaat van het maandresultaat (C24) gedeeld door het totale resultaat (weergegeven als percentage zonder decimalen); tussen de twee elementen staat een code 13 (‘naar de volgende regel’).
  NB in cel D24 en verder is het resultaat van code 13 niet te zien, maar dadelijk in de grafiek wel.
 5. klik ergens in de grafiek en kies dan in de menutab Invoegen in het blok Illustraties de optie Vormen en daarna bij Basisvormen de optie Tekstvak en ’teken’ met de muis waar je het tekstvak wilt hebben
  LET OP als je niet eerst ergens in de grafiek klikt wordt het tekstvak niet aan de grafiek gekoppeld maar aan het tabblad; bij het verplaatsen van de grafiek gaat het tekstvak dan niet mee!
 6. klik in de formulebalk, tik het =-teken en klik met de muis op de cel met de tekst die weergegeven moet worden
 7. pas de grootte van de tekst en/of het tekstvak aan en verplaats het tekstvak naar de juiste plaats (pak met de muis de ‘rand vast’)
 8. herhaal de stappen 5 t/m 7 voor alle maanden
  NB je kunt ook het eerste tekstvak kopiëren (Ctrl-C) en dan via Ctrl-V zoveel tekstvakken maken als nodig zijn. Die moeten dan nog verplaatst worden en de inhoud aangepast.

Van globaal naar detail en vvMensen zijn verschillend en ook hun informatiewensen zijn verschillend.

Sommige mensen willen globale informatie zien, anderen zoveel mogelijk details.
Voor afdelingen die verantwoordelijk zijn voor rapportages blijft dit altijd een lastig fenomeen. Gelukkig bieden digitale dashboards tegenwoordig een uitkomst: gebruikers van zo’n dashboard kunnen vaak zelf de selectie van voor hen interessante onderwerpen en ook het gewenste detailniveau instellen.

In dit artikel een uitwerking hoe je een grafiek in een dashboard ‘dynamisch’ kunt maken (zie ook een eerder artikel over dynamische grafieken).

Voorbeelddata

Ik ben eigenaar van een energiecentrale (in de vorm van zonnepanelen) en uiteraard wil ik wel volgen wat de energieproductie in de loop van de tijd is.

Voor een rapportage is het dag-niveau wat gedetailleerd, daarom maken we een weekrapportage. Maar ook dan zien we door de hoeveelheid cijfers vaak door de bomen het bos niet meer.

In het tabblad Data van het Voorbeeldbestand vindt u onze weekproductie vanaf week 27 in 2011. De gegevens zijn opgeslagen in een Excel-tabel met de naam tblZon. In de derde kolom staat een formule die het jaar en de week combineert.
In cel C3: =[@Jaar]*100+[@Week]
Ofwel neem het getal uit de Jaar-kolom uit dezelfde regel (daar zorgt de @ voor), vermenigvuldig dat met 100 en tel dan de Week uit die regel er bij op.

Om hierna te weten hoeveel weken er gevuld zijn, wordt dit in een afzonderlijke cel bepaald: in cel I2 staat de formule =AANTAL(tblZon[JrWeek]). Deze turft het aantal numerieke velden in de kolom JrWeek van de tabel tblZon.

De cel I2 heeft de naam MaxAant gekregen; daar zullen we hierna regelmatig naar verwijzen.

NB we hadden in C3 ook de formule =[@Jaar]&[@Week] kunnen gebruiken, maar het resultaat is dan een tekst; dat is voor rapportage-doeleinden minder flexibel.

Grafiek-1

Een grafiek (zie het tabblad Data van het Voorbeeldbestand) laat het verloop in de tijd wel goed zien. De pieken en dalen hieronder komen overeen met de zomers en winters van de afgelopen jaren. In 6,5 jaar heeft de betreffende set van 3 panelen bijna 4.000 kWh opgeleverd.

Maar aangezien de mede-eigenaar van deze energie-centrale meer in details is geïnteresseerd zou het mooi zijn als we de resultaten per jaar afzonderlijk zouden kunnen bekijken.

NB1 de resultaten per week staan uitgezet volgens de linker- ofwel primaire as, de cumulatieve opbrengst  volgens de secundaire as.
Klik rechts op een gegevensreeks en kies dan de Reeks opmaken om te wisselen van as.

NB2 zorg bij het gebruik van 2 assen dat de schaalverdelingen logisch met elkaar overeen komen. In dit geval is de maximale weekproductie op 25 gezet, terwijl het maximum van van de rechter-as op 5.000 is vastgezet.
In dit geval is door de kleur van de cijfers op de assen duidelijk gemaakt welke gegevensreeks bij welke as hoort.

Grafiek-2

Om de details beter te kunnen beoordelen heb ik een nieuwe grafiek gemaakt, die slechts een selectie van het totaal laat zien.

Om snel de jaren te kunnen vergelijken kun je hierbij aangeven met welke week je wilt beginnen (zie tabblad Calc1 van het Voorbeeldbestand).

In cel H2 vul je het volgnummer van de gewenste eerste week in; alle overige cellen bevatten formules en mogen dus niet gewijzigd worden.

Op basis van de invoer in cel H2 (deze heeft de naam Start gekregen) wordt een Excel-tabel met de naam tblZonGed gevuld; er is ruimte gecreëerd voor 55 regels.
In de eerste kolom staat een volgnummer voor de te tonen week.
Daarnaast staat in de kolom JrWeek de formule:
=ALS(Start+[@Nr]-1>MaxAant;””;
VERSCHUIVING(tblZon[[#Kopteksten];[JrWeek]];Start+[@Nr]-1;0))

Ofwel: als in een regel de week boven het maximaal aantal uitkomt, dan wordt de cel leeg (de dubbele aanhalingstekens).
Anders wordt via de functie VERSCHUIVING het weeknummer opgehaald uit de tabel tblZon op het tabblad Data; gerekend vanaf de koptekst JrWeek in die tabel zoveel regels naar beneden als door Start (cel H2) plus het volgnummer uit de betreffende regel wordt aangegeven (nog even met 1 corrigeren).

NB zie voor uitleg over de functie Verschuiving onder andere het artikel Dynamische grafieken.

In de kolommen kWh en Cum staat een vergelijkbare formule; alleen wordt de cel niet leeg gemaakt als de week boven het maximum uitkomt, maar gelijk aan de functie NB(). Die laatste zorgt er voor, dat de grafiek in dat geval geen ‘vreemde’ daling vertoont.

In de kolommen H en J worden nog enkele zaken opgehaald en klaar gezet voor de ‘aankleding’ van de grafiek:

 • in cel J3: =VERSCHUIVING(tblZonGed[[#Kopteksten];[JrWeek]];Eind-Start+1;0)
  op basis van de Start- en Eind-week wordt de naam van de week opgehaald uit de tabel van het tabblad Calc1
 • in cel H4=”(van week “&TEKST(J2;”0000-00″)&” t/m “&TEKST(J3;”0000-00″)&”)”
  diverse teksten worden aan elkaar gekoppeld door middel van het &-teken; de begin- en eind-week worden daarbij opgemaakt met een opmaakcode, zodat er een streepje tussen het jaar en de week komt
 • in cel H5: =”Opbrengst zonnepanelen  set 1″&TEKEN(13)&Tekst
  ook hier worden teksten gekoppeld, in dit geval gescheiden gescheiden door een code 13, die er voor zorgt dat het vervolg op een nieuwe regel komt

Maak een titel aan in de grafiek, klik daarin dubbel en tik dan in de Formulebalk in =Titel

Grafiek-3

In een dashboard is het niet fraai als gebruikers ergens iets moeten intypen. Daarom gaan we er voor zorgen, dat op een meer intuïtieve manier de grafiek kan worden aangepast.

Allereerst maken we weer een set aan met basis-gegevens (zie tabblad Calc2 in het Voorbeeldbestand). We kunnen daar de begin-week opgeven en het aantal te tonen weken.

In plaats van het aanmaken van een hulptabel zoals bij Grafiek-2 leggen we alle voor de grafiek benodigde gegevens vast in zelf-gedefinieerde namen:

 1. kies in de menu-tab Formules in het blok Gedefinieerde namen de optie Naam definiëren
 2. de eerste naam wordt WkCalc2
 3. en de bijbehorende verwijzing:
  =VERSCHUIVING(tblZon[[#Kopteksten];[JrWeek]];Calc2!Start;0;Aantal)
  De laatste parameter (Aantal) zorgt er voor, dat het resultaat niet 1 cel is, maar een heel bereik.
 4. op dezelfde manier voegen we nog de naam DataCalc2 toe met de verwijzing
  =VERSCHUIVING(tblZon[[#Kopteksten];[ kWh]];Calc2!Start;0;Aantal)
 5. en dan nog de naam CumCalc2 met
  =VERSCHUIVING(tblZon[[#Kopteksten];[ Cum]];Calc2!Start;0;Aantal)
 6. bij het aanmaken van de grafiek worden nu als verwijzingen naar de benodigde reeksen deze nieuwe namen gebruikt.
  LET OP: plaats ook een verwijzing naar een tabblad of werkmap voor de naam (inclusief uitroepteken), bijvoorbeeld voor de x-waarden =Calc2!WkCalc2

Door nu onder de grafiek schuifbalken te plaatsen, die gekoppeld zijn aan de Start– en Aantal-cellen van het tabblad Calc2 ontstaat er een handige, interactieve grafiek (zie het tabblad DashBoard van het Voorbeeldbestand).

 1. kies in de menu-tab Ontwikkelaars in het blok Besturingselementen de optie Invoegen.
 2. klik dan binnen het blok Formulierbesturingselementen op de optie Schuifbalk
 3. geef met de cursor in de sheet aan waar de balk moet komen.
 4. daarna kan na rechts-klikken op de schuifbalk het besturingselement opgemaakt worden
 5. maak een koppeling met de cel die gewijzigd moet worden door de schuifbalk
 6. vul een minimum- en een maximumwaarde in
 7. vul de 2 wijzigingswaarden in. De eerste is de stap waarmee de waarde in de cel moet wijzigen als op de pijltjes aan de zijkant geklikt wordt; de tweede als in de balk links of rechts van het schuifje wordt geklikt

 

Zonnepanelen

ZonnepanelenIn het kader van duurzaamheid hebben wij ook zonnepanelen op het dak liggen. Vijf jaar geleden hebben we 2 (kleine) sets laten plaatsen; na dit lustrum zullen we eens kijken hoe we de resultaten inzichtelijk kunnen maken.

Een mooie definitie in dit kader:

“Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”

Dataverzameling

zon1Een beetje jaloers kijk ik wel eens naar andere mensen, die recentelijk panelen hebben aangeschaft: de huidige stroom-omvormers communiceren via wifi met centrale servers waar alle gegevens over stroomproductie worden verzameld. Via internet kunnen deze gegevens on-the-fly worden opgevraagd; alle details zijn in te zien, maar ook allerlei grafiekjes staan de ‘stroom-leveranciers’ tot hun beschikking.

In mijn geval moet ik wekelijks een laptop aansluiten op de omvormers en dan kan ik de resultaten van die periode uitlezen.
Uiteraard sla ik die in Excel op, zodat ik ook overzichten kan maken; zie het Voorbeeldbestand, tabblad Data.

Per dag leg ik vast hoeveel kWh een set (met drie panelen) heeft opgeleverd. Voor het gemak laat ik Excel ook de dag van de week weergeven. Naast de datum staat daartoe een kolom met dezelfde inhoud maar met een andere datumopmaak namelijk “dddd” (selecteer een cel in die kolom en kies celeigenschappen m.b.v. Ctrl-1).
De kolom met de kWh’s heeft een voorwaardelijke opmaak: als het resultaat van een dag lager is dan het gemiddelde dan wordt die rood weergegeven.

Wikipedia:

Het kilowattuur (symbool kWh) is een eenheid van arbeid of, populair uitgedrukt, een hoeveelheid elektrische energie. Als men een machine met een vermogen van 1 kW één uur laat werken heeft men een energie van 1 kWh "verbruikt".
De kosten voor opwekking van 1 kWh aan elektriciteit zijn in Nederland ongeveer 4 eurocent voor een elektriciteitscentrale die wordt gestookt op aardgas of steenkool, en 5-8 eurocent, afhankelijk van de standplaats van de molen, voor windenergie (2003). 
De verbruikersprijs ligt echter aanzienlijk hoger vanwege de kosten van bijvoorbeeld service, stroomtransport en energiebelasting. In 2013 kost een kWh ca. 23 eurocent.
Een gemiddeld huishouden verbruikte in Nederland in 2010 ongeveer 3.300 kWh.

Om makkelijk analyses te kunnen uitvoeren zijn aan de lijst nog enkele kolommen toegevoegd met het jaar, de maand en de week.
zon2NB  de gegevens worden opgeslagen in een zogenaamde Excel-tabel met de naam Zon (zie het artikel over de voordelen van tabellen). Formules en lay-out worden bij het toevoegen van nieuwe resultaten automatisch doorgevoerd.

Gemiddeldes en totalen

zon3Wat hebben de 3 panelen in die 5 jaar opgeleverd? Het Voorbeeldbestand bevat een tabblad Ovz met enkele statistieken.

In cel C2 wordt het totaal aantal opgeleverde kWh’s bepaald, de SOM van alle  waardes in de kolom kWh van de Excel-tabel Zon. Die cel heeft de naam TotKWH gekregen.

NB wanneer de tabel Zon wordt uitgebreid met volgende dagen dan zal de formule direct geactualiseerd worden met de nieuwe gegevens.

In cel C3 (met de naam AantDg) staat de volgende formule om het aantal geregistreerde dagen te tellen:
=MAX(Zon[Datum])-MIN(Zon[Datum])+1

Dus de grootste datum in de tabel minus de kleinste; gecorrigeerd met 1 omdat de eerste dag ook meetelt.

NB aangezien ik zeker weet dat alle dagen gevuld zijn had ik ook kunnen gebruiken:
=AANTAL(Zon[Datum])

Het gemiddelde per dag hebben we nu ook: in cel C4 (met de naam GemDag; deze naam wordt in de voorwaardelijke opmaak van het tabblad Data gebruikt) staat de formule:
=TotKWH/AantDg

Door in C5 het gemiddeld aantal dagen per jaar in te vullen weten we het jaargemiddelde.

zon4Natuurlijk willen we ook de totalen per jaar zien. In cel F3 staat daartoe de formule:
=SOM.ALS(Zon[Jaar];E3;Zon[kWh])

Dus de som van alle kWh’s waarvoor geldt dat in de kolom Jaar de waarde uit cel E3 staat.

Kopieer de formule naar beneden en klaar is …!

Het lijkt er op, dat we in 2016 het resultaat van het topjaar (2015) niet gaan bereiken.

Om wat beter inzicht te krijgen hoe de resultaten over de tijd zijn verdeeld, maken we wat grafieken.

Grafieken

zon5

Het resultaat van de afgelopen 5 jaar in beeld: in het blauw de dagresultaten en de rode lijn geeft het totaal in de loop van de tijd weer.

Hoe is deze grafiek gemaakt:

 1. zon6op basis van de gegevens in het tabblad Data is een draaitabel gemaakt (via de menu-optie Invoegen en dan Tabellen/Draaitabel); zie het tabblad OvzDag in het Voorbeeldbestand:
  als rij-label is daar de Datum genomen en de kWh’s zijn 2 keer in het waardegebied gezet.
 2. de 2e kWh-kolom heeft een aparte weergave:
  zon7Via rechtsklikken op één van de waardes in die kolom is de optie Waarden weegeven als gekozen. Na het klikken van de optie Voorlopig totaal in … kan één van de velden in Rijlabels worden gekozen (in dit voorbeeld hebben we er maar 1, namelijk Datum).
  Op deze manier creëren we een lopend cumulatief: het resultaat is de som van alle kWh’s tot en met de betreffende datum.
 3. Kies bij Opties in het tabblad Hulpmiddelen voor Draaitabellen het onderdeel Draaigrafiek; zorg dat de dagresultaten Kolom-grafiek als type krijgen en het lopend cumulatief een lijngrafiek en plaats deze laatste op de secundaire as.
 4. Nog even een sprekende titel:
  * in cel F2 staat de formule:
  =”Zonnepanelen set 1: “&TEKEN(13)&TEKST(GemDag;”0,0″)&” kWh gem per dag en “&TEKST(TotKWH;”#.##0″)&” totaal na “&TEKST(AantDg;”#.##0″)&” dagen”
  Hier worden diverse teksten aan elkaar ‘geplakt’ met het &-teken; naast letterlijke teksten ook verwijzingen naar bepaalde cellen (inclusief opmaak mbv de functie TEKST). De functie TEKEN zorgt met de code 13 voor een overgang naar een nieuwe regel (niet direct zichtbaar in de cel F2).
  * in het tabblad Hulpmiddelen voor Draaigrafieken zorgen we via de Indeling en de optie Grafiektitel dat er een titel tevoorschijn komt; terwijl deze actief is tikken we in de formulebalk in =OvzDag!$F$2 (of we klikken met de muis op de betreffende cel)

Maar een grafiek per dag is wel heel gedetailleerd; in het Voorbeeldbestand is een tabblad OvzWk opgenomen waarin opnieuw een draaitabel is gemaakt op basis van de gegevens uit het tabblad Data.
In de rijen staan nu 2 velden: het Jaar en de Week. De 2e kolom van de kWh’s krijgt een voorlopig totaal op basis van de Week, zodat een lopend cumulatief per jaar ontstaat.
zon8Op eenzelfde manier is een grafiek per maand gemaakt (zie tabblad OvzMnd):

zon9

Om de resultaten per maand in de loop van de tijd beter te kunnen vergelijken hebben we ook nog tabblad OvzMnd2:

zon10

Duidelijk is te zien, dat de afgelopen maand (juni 2016) ver achter is gebleven bij het resultaat in dezelfde maand de jaren daarvoor; 60 in plaats van 90 kWh!

NB juni 2011 is zo laag omdat die maand slechts 2 productiedagen telde.


EK-2016: wie wordt kampioen?

ek2016Er is al veel over geschreven: Nederland is er niet bij!

Waar niet bij? Ik bedoel het EK-voetbal natuurlijk. Dus dan maar de focus op België? Of toch Duitsland? Of gastland Frankrijk? Tsja, wie zal op 10 juli aangewezen worden als de kampioen van Europa?

Daarom de WK-voorspeller van 2 jaar geleden maar eens opgepoetst; alle landen ingevoerd, schema nagekeken om tot de ontdekking te komen, dat de indeling van de achtste finales wel heel anders gaat dan bij het WK.

In dit artikel bespreek ik dan ook niet meer de werking en de nauwkeurigheid van de voorspeller (kijk daarvoor naar WK- voorspeller deel 1, deel 2 en deel 3), maar alleen naar de indeling van de ploegen na de groepswedstrijden.
ek2016aO ja, België heeft volgens dit Excel-model trouwens ongeveer 10% kans om kampioen te worden!

Kleine lettertjes: als het model klopt tenminste en alle aannames de werkelijkheid goed benaderen.

Indeling achtste finales

Bij dit EK gaan de nummers 1 en 2 automatisch over naar de knock-out-fase. Van de 6  landen, die bij de groepswedstrijden op plaats 3 eindigen, gaan de beste 4 verder.
ek2016bVoor de indeling van deze 4 is een ingewikkeld schema bedacht (zie hiernaast; bron is WIKIPEDIA)).
De indeling is dus afhankelijk van de groepen waaruit de 3e plaatsen komen (aangeduid met de letters A t/m F).

In het Voorbeeldbestand worden daarom de volgende stappen doorlopen om tot de juiste indeling van de achtste finales te komen (zie tabblad Groepsfase):

 1. in de cellen X4 t/m X9 worden de punten van de landen opgehaald die derde zijn geworden in de 6 groepen
 2. met behulp van de functie GROOTSTE (waarbij ook kan worden aangegeven of je echt de grootste wilt hebben of de een na grootste enz) worden de beste 4 resultaten opgehaald in de cellen X12 t/m X15
 3. in de cellen Y12 t/m Y15 worden dan met behulp van de functies INDEX en VERGELIJKEN de corresponderende groepsletters opgehaald
 4. nu de moeilijkste stap: in cel Y16 (met de naam Serie3) moeten de 4 groepsletters gesorteerd worden.
  Om de functie GROOTSTE te kunnen gebruiken moeten we letters eerst vertalen naar getallen met de functie CODE (een A wordt dan 65, een B 66 etc).
  Als we via GROOTSTE de getallen in de juiste volgorde hebben staan, wordt het getal weer terugvertaald naar een letter met de functie TEKEN. De letters worden aan elkaar ‘geplakt’ met behulp van het &-teken.
  We moeten Excel nog wel aangeven, dat in de formule de functie GROOTSTE op een serie cellen moet worden losgelaten; daarom is de invoer van de formule niet met Enter afgesloten maar met Ctrl-Shift-Enter (we hebben dus een zogenaamde CSE-formule ingevoerd; zie ook het artikel SOMPRODUCT: meer dan SOM en PRODUCT).
 5. Het resultaat in cel Y16 (=Serie3) wordt in het tabblad Finales gebruikt om de juiste tegenstander van de poule-winnaars op te halen; bijvoorbeeld in cel B9 moet de tegenstander van de winnaar van groep B komen:
  =VERT.ZOEKEN(Serie3;Series3;3;ONWAAR)
  Series3 is de naam van de cellen met het Wikipedia-overzicht in het tabblad Groepsfase; de tegenstander van de B-winnaar staat in de derde kolom.

Verwerken resultaten

De eerste wedstrijden zijn ondertussen gespeeld. Geef in kolom M van het tabblad Groepsfase de juiste punten aan de betreffende ploeg.

Wanneer je de resultaten op deze manier in het spreadsheet verwerkt, blijken de kansen voor Duitsland en Frankrijk dankzij hun gewonnen wedstrijden al iets te zijn toegenomen.


Indirecte verwijzing

shakespeareDirect or Indirect, that’s the question!

Heb je je dit ook al ooit afgevraagd?
Als ik deze vraag beperk tot het gebruik van Excel, dan denk ik dat het antwoord meestal ontkennend zal zijn.
Het gebruik van de functie INDIRECT is niet wijdverbreid; maar misschien is de uitdrukking Onbekend maakt onbemind wel van toepassing.

Ik kreeg vorige week een vraag van iemand van een bridgeclub, die de wekelijkse resultaten automatisch wilde laten verwerken in een totaal-sheet. Ze dacht, dat daarbij VBA/programmeren aan te pas zou moeten komen, maar hier bleek de functie INDIRECT uitkomst te bieden.

Directe en indirecte verwijzingen

Indirect1Laten we eerst eens even kijken wat dat Indirect nu precies is, voordat we in een (simpel) voorbeeld enkele mogelijkheden gaan onderzoeken.

In het Voorbeeldbestand heb ik in het tabblad Vb1a een maandoverzicht met bedragen staan (kolommen B en C).
Daarnaast staat een compacter overzicht waar maar enkele maanden zijn opgenomen (kolom E). Wanneer we de betreffende bedragen daarnaast willen hebben, dan kunnen we in cel F4 intikken =C3.
Dit wordt een verwijzing genoemd en in dit geval een directe verwijzing: we nemen direct de waarde uit C3 over in cel F4.
In cel G4 zie je hetzelfde resultaat, maar daar staat als formule een indirecte verwijzing
=INDIRECT(“C3”)

Behalve, dat dit nou geen echt zinvol gebruik van deze functie is, kan ik daarmee wel de kracht van de functie uitleggen: Indirect vertaalt inwendig een tekst (let op de aanhalingstekens!) naar een directe celverwijzing.
Uiteraard moet die tekst dan wel een geldige verwijzing voorstellen (dus bijvoorbeeld geen spatie tussen de kolomletter en het rijnummer).

Maar de kracht van deze vertaalmogelijkheid komt pas tot uiting in cel G5. Hier moet het bedrag (in kolom C) van de 3e maand (cel E5) opgehaald worden:
=INDIRECT(“C”&E5)

Door het &-teken worden twee teksten gekoppeld: de letter C en de inhoud van cel E5 (zie het artikel Teksten samenvoegen).

Ai, jammer: dit klopt niet helemaal. Op deze manier wordt een verwijzing naar cel C3 gemaakt; maar maand 3 staat in rij 5, maand 4 in 6 etc. Dus altijd 2 lager dan het maandnummer aangeeft.
Oplossing:
=INDIRECT(“C”&(E5+2))
De letter C wordt aan de inhoud van cel E5 plus 2 gekoppeld; in dit geval levert dat als verwijzing C5 op.

NB de haakjes rond de optelling staan er alleen voor de duidelijkheid; zonder haakjes zou Excel hetzelfde resultaat opleveren.

De formule in cel G5 kan nu naar beneden gekopieerd worden naar G6 t/m G8 en in die cellen verschijnt het bedrag van de betreffende maanden.
Wanneer in de cellen E5 t/m E8 andere maandnummers worden ingevoerd, zullen de overeenkomende bedragen direct in kolom G getoond worden.
Het overzicht is daardoor flexibeler/dynamischer geworden, vergeleken met directe verwijzingen.

NB overal waar je in Excel een directe verwijzing zet (of dit in een formule direct achter het =-teken is, als parameter in een formule, in een rekenkundige bewerking) kan ook een indirecte verwijzing worden geplaatst.

Verwijzingstype

Indirect2In het tabblad Vb2 van het Voorbeeldbestand staat een zelfde soort maandoverzicht, maar nu ‘horizontaal’.

Nu wordt het opzoeken van het bedrag, dat bij de 3e maand (cel B8) hoort, wat lastiger:
alle bedragen staan in rij 3; dus het laatste gedeelte van de verwijzing is altijd gelijk aan 3. Nu de juiste kolom vinden: de 3e maand staat in de 5e kolom etc.; dus ook hier moeten we 2 optellen bij het maandnummer. Maar dat is niet voldoende: het kolomnummer moet omgezet worden naar een kolomletter. In Excel kan dat met de functie TEKEN.
Als we dan ook nog weten, dat de code 65 de letter A voorstelt, 66 de B etc. dan zou de formule in cel D8 te doorgronden moeten zijn:
=INDIRECT(TEKEN(64+B8+2)&”3″)

Het omzetten van een kolomnummer naar een letter is echter niet persé nodig: de functie Indirect kent nog een optionele parameter (die mag maar hoeft dus niet ingevuld te worden). Via deze parameter kunnen we aangeven, dat de verwijzing al dan niet de vorm RxKy (rij x, kolom y) heeft.
Het bedrag van de 3e maand (B8 bevat de waarde 3) ophalen kan dan ook als volgt:
=INDIRECT(“R3K”&(B8+2);ONWAAR)

De parameter ONWAAR geeft aan, dat het verwijzingstype de vorm RxKy heeft; wanneer als parameter WAAR wordt meegegeven (of wanneer de parameter wordt weggelaten zoals hiervoor) dan heeft de verwijzing de standaardvorm A1 (kolomletter, gevolgd door rijnummer).

Verwijzing naar een andere werkmap of werkblad

Vaak worden samenvattingsoverzichten op een ander werkblad (of in een andere werkmap) geplaatst; niet bij de basisgegevens zelf.

Indirect3In het Voorbeeldbestand, tabblad VB3, willen we de gegevens van het tabblad Vb1a overnemen.
In cel C3 staat een directe verwijzing naar cel C3 van het tabblad Vb1a; de naam van het tabblad (Vb1a) wordt gescheiden van de celnaam door een uitroepteken.
De indirecte verwijzing in cel D4 wordt daarom:
=INDIRECT(“Vb1a!C”&(B4+2))

En ook deze formule kan nu zonder verdere aanpassingen naar beneden gekopieerd worden.

LET OP wanneer de naam van een tabblad uit meerdere woorden bestaat, gescheiden door een spatie of een ander leesteken, niet zijnde een underscore (_), dan moeten rond deze naam rechte, enkele aanhalingstekens (‘) geplaatst worden.

Wanneer de brongegevens in een andere werkmap staan, maak dan eerst een directe verwijzing naar een cel in dat bronbestand (door in een cel het =-teken te plaatsen en dan met de muis ergens in het bronbestand te klikken). Binnen de functie Indirect zal dan eenzelfde verwijzing als tekst moeten worden opgebouwd.

Nog een voorbeeld

In het Voorbeeldbestand is een tabblad Vb1b opgenomen, dat qua opzet gelijk is aan het tabblad Vb1a.

Indirect4Het resultaat in de kolommen G en H van het tabblad Vb3 is via de functie Indirect tot stand gekomen.
Bijvoorbeeld in cel G3 staat de formule:
=INDIRECT(“‘”&G$2&”‘!C”&($F3+2))

Let op de plaats van de enkele aanhalingstekens en de gedeeltelijk absolute en gedeeltelijk relatieve verwijzingen naar G$2 en $F3.

De formule in G3 is naar rechts en naar beneden gekopieerd.