Tagarchief: SOM.ALS

Absoluut en relatief in Excel-tabellenAbsolute en relatieve verwijzingen in Excel: dat blijft altijd even opletten!
Maar sinds we met zijn allen steeds meer gebruik maken van Excel-tabellen komt daar ineens een struikelblok(je) bij.

In dit artikel kijken we eerst in algemene zin naar de implementatie van tabel-verwijzingen (Gestructureerde verwijzingen of Structured references in Microsoft-taal); daarna komt een methode langs hoe we ook tabel-verwijzingen absoluut kunnen maken.

Voorbeeld-bestand

In het Voorbeeldbestand staat in het tabblad CelRef een overzicht van bedragen per kwartaal en regio.

Er loopt blijkbaar een afspraak dat, als het bedrag groter is dan 100, er dan een korting van 10% wordt gegeven.
De daarbij gehanteerde formule is:
=ALS(D3>100;10%;0)

Ofwel (geredeneerd vanuit cel E3) als de waarde in cel D3 groter is dan 100, dan komt in E3 de waarde 0,1 anders 0.

NB 10% is voor Excel slechts een opmaak van een numerieke waarde; intern wordt gerekend met 0,1.

De formule is F3 (het bedrag inclusief korting) kan dan zijn:
=D3*(1-E3)

Allebei de formules kunnen naar beneden gekopieerd worden; dat gaat het makkelijkst door dubbel te klikken op het vierkantje rechtsonder aan de rand van een cel (de vulgreep) als die cel is geselecteerd.

Aangezien alle cel-verwijzingen relatief zijn (er staan nergens $-tekens bij de cellen D3 en E3) zullen de formules zich automatisch aanpassen: D3 wordt D4 etc.

LET OP om kolom F niet te breed te maken is de tekst in cel F2 gescheiden door een harde return (Alt-Enter). Een kop nooit over 2 cellen verdelen; altijd een harde return gebruiken.

Willen we weten hoe de verdeling over de kwartalen en/of de regio’s is, dan ligt het maken van een draaitabel voor de hand.

LET OP een bug in Excel kan er bij het aanpassen van de opmaak van de data voor zorgen dat de kop die met een harde return is gescheiden, inhoudelijk wijzigt (alles vanaf de harde return wordt verwijderd); hier is dan een handmatige aanpassing nodig.

Tabel-verwijzingen

Wanneer we dezelfde gegevens in een Excel-tabel opnemen (zie het tabblad TablRef van het Voorbeeldbestand) dan gaat Excel bij het maken van de kortingsformules automatisch met gestructureerde verwijzingen werken in plaats van celverwijzingen:

 1. selecteer cel E3
 2. tik in =als(
 3. klik met de muis in cel D3; Excel plaatst automatisch de tekst [@Bedrag] in de formule
 4. maak de formule af en druk op Enter
 5. Excel zal automatisch de formule naar de overige cellen van dezelfde kolom kopiëren.

Gelukkig hoeven we de gestructureerde verwijzingen dus niet zelf te typen; de notatie daarvan is niet altijd even eenvoudig.
De vierkante haken om de diverse onderdelen van een formule maken voor Excel het verschil tussen gestructureerde en cel-verwijzingen.
Het ‘apestaartje’ (@) voor een kolomnaam betekent dat de waarde uit dezelfde rij uit de betreffende kolom wordt opgehaald.

LET OP in cel F3 staat de formule =[@Bedrag]*(1-[@[Korting%]]); aangezien het %-teken in Excel diverse betekenissen kan hebben zijn nog eens extra vierkante haken om de kolomnaam geplaatst.
Andere speciale tekens die eenzelfde behandeling nodig hebben:
tab, nieuwe regel, Enter-teken, komma (,), dubbele punt (:), punt (.), vierkante haak openen ([), vierkante haak sluiten (]), hekje (#), enkel aanhalingsteken (‘), dubbel aanhalingsteken (“), accolade openen ({), accolade sluiten (}), dollarteken ($), accent circonflexe (^), en-teken (&), sterretje (*), plusteken (+), gelijkteken (=), minteken (-), groter dan (>), kleiner dan (<) en het deelteken (/).

Totalen

Aan een tabel kunnen snel totalen toegevoegd worden:

 1. klik op een cel van de tabel
 2. kies in de menutab Hulpmiddelen voor tabellen de optie Ontwerpen
 3. en vink de optie Totaalrij aan
 4. in de nieuwe regel onderaan de tabel kan dan per kolom het soort totalen gekozen worden (Som, Aantal, Gemiddelde etc.)

Een draaitabel die gebaseerd is op een tabel met totalen, zal deze totalen buiten beschouwing laten (gelukkig!); zie tabblad TablRefTot van het Voorbeeldbestand.

Externe verwijzing naar een tabel

Wanneer u een bepaald overzicht wilt genereren en geen gebruik wilt/kunt maken van draaitabellen dan kunt u via externe verwijzingen gebruik maken van de tabel-gegevens:

 1. selecteer cel J21 in het tabblad TablRefTot
 2. tik in =som.als(
 3. wijs met de muis de bovenkant van de kolom Regio van de tabel daarnaast aan (de cursor wordt dan een pijltje naar beneden) en klik; Excel plaats automatisch de tekst tblKwReg2[Regio] in de formule
 4. tik in ;J$20; en voeg op dezelfde manier de kolom Bedrag toe

NB omdat het verwijzingen buiten de tabel zijn plaatst Excel automatisch de naam van de betreffende tabel voor de rechte haken.

Door de formule nu naar rechts te kopiëren krijgen we ook het totaal-bedrag van regio Zuid te zien. Tenminste: als we op de juiste manier kopiëren!
Selecteer cel J21, klik op Ctrl-C, selecteer cel K21 en klik Ctrl-V en alles gaat goed.
Maar wanneer de vulgreep rechtsonder cel J21 wordt gebruikt, gaat het mis! Dan wordt de verwijzing naar Regio ineens Bedrag en Bedrag wordt Korting%!
DUS: met kopiëren/plakken worden de externe verwijzingen als absoluut beschouwd, maar gebruiken we de vulgreep dan ziet Excel de verwijzingen als relatief!

Ditzelfde effect zien we ook als we verwijzingen naar de tabellen-koppen maken (niet de bovenkant van een kolom aanklikken, maar de cel zelf) en die kopiëren (zie cellen I34 tot en met K35 van het tabblad TablRefTot van het Voorbeeldbestand).

NB wanneer gegevens aan de tabel worden toegevoegd (selecteer cel F32 en druk op Tab; de totalen schuiven automatisch naar beneden) zullen alle overzichten automatisch de nieuwe gegevens meenemen (wel nog via rechtsklikken de draaitabel Vernieuwen).
Dit geldt ook voor formules die naar de totaalrijen verwijzen.

Absoluut en relatief in gestructureerde verwijzingen

In het tabblad TablRefTot2 van het Voorbeeldbestand is een resultaat-overzicht per regio en kwartaal opgenomen. Dit overzicht is zelf ook weer een tabel (met de naam tblResult). Om dit te realiseren wordt de functie SOMMEN.ALS gebruikt.

LET OP de syntax is echt anders dan van SOM.ALS.

De formule in cel J26 berekent de som van die bedragen uit de kolom Bedrag van de tabel tblKwReg2b, waarbij de Regio-kolom van die tabel de koptekst van de kolom Noord van tblResult bevat en waarbij de waarde in de Kwartaal-kolom van de tabel tblKwRegTot2b dezelfde is als die in de Kwartaal-kolom in dezelfde tabel en rij waar deze formule staat.

De formule in J26 kopiëren naar J27 levert geen problemen op welke methode ook gehanteerd wordt (kopiëren/plakken of de vulgreep).

Maar: in het voorbeeld is J26 naar K26 gekopieerd met behulp van de vulgreep; de verwijzingen worden dan als relatief beschouwd. Dat klopt voor de regio-kop in de resultaat-tabel (die moet Zuid worden) maar niet voor de verwijzingen naar de bron-tabel tblKwRegTot2.
Cel J27 is via kopiëren/plakken naar K27 gekopieerd. De verwijzingen blijven absoluut, maar dat klopt dan niet voor de regio-kop!

Oplossing: verwijzingen die absoluut moeten blijven moeten dubbel in de formule worden opgenomen, gescheiden door een dubbele punt (:).
De formule die hier nodig is wordt dan (zie cel J31):
=SOMMEN.ALS(tblKwReg2b[[Bedrag]:[Bedrag]];
tblKwReg2b[[Regio]:[Regio]]
; tblResult2[[#Kopteksten];[Noord]];
tblKwReg2b[[Kwartaal]:[Kwartaal]]tblResult2[@[Kwartaal]:[Kwartaal]])

Wanneer deze formule via de vulgreep naar rechts en naar beneden wordt gekopieerd, krijgen we in alle cellen de juiste resultaten!

NB1 alle kolomnamen hebben vierkante haken, maar de dubbelen krijgen daar omheen nog een extra set rechte haken. Let ook op de notatie bij de @.

NB2 ook de laatste parameter (Kwartaal) moet in dit geval een tabel-aanduiding krijgen, ook al is de verwijzing binnen de tabel zelf.


Wil je op de hoogte gebracht worden, wanneer er weer een nieuw item aan Tips & trucs is toegevoegd:

 

 

 

SubtotaalSubtotalen: in de dagelijkse praktijk zijn we meestal niet alleen geïnteresseerd in totalen, maar willen we ook aantallen, bedragen etc. zien per jaar of per maand, per afdeling of per soort of ….
Subtotalen dus.

Eigenlijk vind ik, dat er maar één goede methode is om subtotalen te bepalen en dat is met behulp van draaitabellen. Bij de meeste andere methodes worden namelijk de basis-gegevens aangepast en dat druist in tegen goed Excel-gebruik.

Wanneer een (sub)totaal moet wijzigen, als er regels in de bron-data worden verborgen (maar wie wil dat nou?), alleen dan zul je de functie SUBTOTAAL moeten gebruiken.

Maar omdat het altijd goed is om meerdere alternatieve methodes te kennen, volgt hieronder een uitleg van verschillende manieren om subtotalen te genereren.

Brongegevens

In het Voorbeeldbestand op het tabblad Data staat een serie bedragen (200 regels), waarbij ieder Bedrag drie kenmerken heeft: het Jaar, de Maand en een Regio.

Het totaal van de bedragen kunnen we snel vinden door de gehele kolom te selecteren (klik op de betreffende kolom-letter, in dit geval E) en kijk rechtsonder in de statusbalk:
Afhankelijk van de Excel-versie zie je tegelijkertijd ook het gemiddelde, aantal enz. of je kunt deze oproepen door op het vinkje te klikken.

Maar wanneer je alleen het totaal van 2015 wilt weten of van de regio noord dan wordt het wat ingewikkelder: eerst sorteren op de betreffende kolom, dan alle bedragen van het jaar of regio selecteren en dan onderaan het subtotaal aflezen. Maar ondertussen hebben we iets met onze brongegevens gedaan (namelijk gesorteerd) en dat willen we niet; er kan altijd iets mis gaan bij zo’n activiteit.

En willen we het totaal van een ander jaar of andere regio dan moeten we opnieuw beginnen. Dat moet dus anders kunnen.

Draaitabel

Wat te doen?

 1. selecteer één van de cellen van de brongegevens
 2. kies in de menutab Invoegen in het blok Tabellen de optie Draaitabel
 3. kies in het vervolgscherm OK
 4. sleep het veld Jaar naar het Rijlabels-gebied
 5. sleep het veld Bedrag naar het Waardegebied

En we hebben een overzicht van het totaalbedrag en subtotalen per jaar.

Maar als we nu toch bezig zijn, dan kunnen we dit overzicht nog wel wat aanpassen:

 1. sleep het Jaar naar het Kolomslabels-gebied
 2. sleep het veld Maand naar het Rijlabels-gebied
 3. sleep het veld Bedrag voor de tweede keer naar het Waardegebied
 4. klik op de 2e Som van Bedrag en wijzig bij Waardeveldinstellingen de Som in Gemiddeld
 5. sleep Waarden naar het Rijlabels-gebied

Dus door het simpel verslepen van velden kunnen we Excel snel diverse totalen en subtotalen laten bepalen.

Filter

De eerste alternatieve methode, die me invalt, is het gebruik van filters:

 1. selecteer een cel in het bronbestand
 2. kies in de menutab Gegevens in het blok Sorteren en filteren de optie Filter
 3. maak via de ‘vinkjes’ in de koppen de gewenste selectie
 4. selecteer alle overblijvende bedragen en onder in de statusbalk komt de som (en/of gemiddelde enzovoort) tevoorschijn

Zie het tabblad Filter in het Voorbeeldbestand; zoals daar te zien is trekken de functies SOM, GEMIDDELDE etc. zich niets aan van een filtering.
Dus dit is geen structurele oplossing.

SOM.ALS

Met behulp van ALS-formules kunnen wel subtotalen bepaald worden. In cel E3 in het tabblad Als van het Voorbeeldbestand staat de volgende formule: =SOM.ALS(B7:B206;E2;E7:E206)

Dit betekent, dat als er in het bereik B7:B206 de waarde uit cel E2 staat (in dit geval 2015) dan mag de overeenkomende waarde uit kolom E meegeteld worden.

Hetzelfde idee gaat op voor Aantal, Gemiddelde etc.

LET OP ook deze formules trekken zich niets aan van een mogelijke filtering van de brongegevens.

Wil je een iets complexer subtotaal (bijvoorbeeld van 1 jaar slechts het totaal van 1 maand) dan komt de volgende formule in beeld: =SOMMEN.ALS(E7:E206;B7:B206;E2;C7:C206;F2)

NB misschien wat verwarrend, maar de volgorde van de parameters is net wat anders; zie ook het artikel Tellen-met-voorwaarden.

Excel-tabel

De vorige ALS-formules werken nog makkelijker met een Excel-tabel (zie het tabblad AlsTabel in het Voorbeeldbestand):

 1. selecteer een cel in het bronbestand
 2. kies in de menutab Invoegen in het blok Tabellen de optie Tabel
 3. zorg dat het vinkje aanstaat bij kopregel en klik op OK

De formule om het subtotaal voor 2015/feb te bepalen wordt dan:

=SOMMEN.ALS(tblData[Bedrag];tblData[Jaar];JrSel;tblData[Maand];MndSel)

Hierbij hebben de invoercellen voor het jaar en de maand de namen JrSel, respectievelijk MndSel gekregen.

Ook hier geldt weer, dat filteren in de tabel geen invloed heeft op de formules (al zou het voorbeeld hierboven anders doen vermoeden; wijzig de filtering maar eens!).

Maar de Excel-tabel kent wel een totaliseer-optie, die rekening houdt met filtering:

 1. selecteer een cel in de Excel-tabel
 2. kies in de nieuwe menutab Hulpmiddelen voor tabellen/Ontwerpen  in het blok Opties voor tabelstijlen de optie Totaalrij.

In de cel in de onderste regel in de Bedrag-kolom komt nu automatisch de formule =SUBTOTAAL(109;[Bedrag]); het totaal van de gefilterde bedragen.

In de cel daarvoor is ‘handmatig’ de formule =SUBTOTAAL(101;[Bedrag]) geplaatst; deze zorgt voor het gemiddelde van de zichtbare bedragen (zie hierna voor de betekenis van de codes 109 en 101).

NB probeer het effect uit van de dubbele vinkjes in de onderste regel van de tabel.

SUBTOTAAL

De subtotaal-functionaliteit hoeft niet beperkt te blijven tot Excel-tabellen.
Nee, hebt u een database met gegevens dan kan Excel ook op de volgende manier een subtotalen-overzicht genereren:

 1. selecteer een cel in het bronbestand
 2. kies in de menutab Gegevens in het blok Overzicht de optie Subtotaal
 3. in het vervolgscherm kan worden aangegeven voor welk veld er subtotalen moeten komen (Bij iedere wijziging in), u kunt aangeven of u de som of gemiddelde wilt zien (of nog wat anders) en van welk veld u de som wilt zien.
 4. de drie onderste vinkjes spreken voor zich
 5. en klik op OK

Het resultaat is een brij van details en totalen (zie het tabblad Subtotaal in het Voorbeeldbestand).

LET OP Bij het gebruik van deze functionaliteit is het van groot belang, dat de bron-gegevens gesorteerd staan! En wel op de kolom, waarvan de subtotalen bepaald moeten worden.

In het tabblad SubTot2 zijn de gegevens eerste gesorteerd op Jaar en pas toen zijn op bovenstaande manier subtotalen bepaald.

Excel groepeert automatisch alle bij elkaar behorende regels; gebruik de + en – knoppen om meer of minder details te zien. Ook kun je gebruik maken van de cijfers linksboven (in dit geval 1, 2 en 3; er zijn drie niveau’s: totaal, subtotaal per jaar en detail).

NB als de sortering op meer dan 1 kolom is doorgevoerd dan kunnen ook op meerdere niveaus subtotalen worden bepaald. Als bijvoorbeeld binnen het jaar ook op de maand is gesorteerd, dan kunnen eerst subtotalen voor het maandniveau bepaald worden en daarna op jaar-niveau (vergeet niet het vinkje uit te zetten bij Huidige subtotalen vervangen!).

In cel E71 heeft Excel automatisch de formule =SUBTOTAAL(9;E3:E70) geplaatst. De formules voor de andere jaren zijn vergelijkbaar. Voor het totaal in E206 staat echter de formule =SUBTOTAAL(9;E3:E204).
Excel laat tussenliggende subtotalen dus automatisch buiten de berekening!

Ook kunnen meerdere soorten subtotalen onder elkaar geplaatst worden; zie het tabblad SubTot3 in het Voorbeeldbestand.

Ook nu is het zaak om niet te vergeten het vinkje weg te halen bij Huidige subtotalen vervangen.

SUBTOTAAL 2

Maar de functie Subtotaal kunt u ook zelf overal in een sheet plaatsen.
De functie kent in principe 2 parameters: de eerste (het functiegetal) geeft aan welke bewerking moet worden uitgevoerd (som, gemiddelde, aantal) en de tweede welk bereik bij de berekening moet worden meegenomen.
Excel kent 11 soorten berekeningen (zie het tabblad SubTot4a in het Voorbeeldbestand), waarvan het bepalen van het gemiddelde (functiegetal=1), aantal (functiegetal=2) en som (functiegetal=9) de meest gebruikte zijn.

Het functiegetal kan ook 100 groter gekozen worden; het verschil zit hem er in, dat in het tweede geval verborgen regels niet meetellen!

Bekijk op het tabblad SubTot4a het effect van het wijzigen van het functiegetal in regel 40.

Filteren op een of meerdere kolommen heeft op allebei de soorten functiegetallen hetzelfde effect: uitgefilterde waarden worden niet meegeteld.
Het groeperen van regels heeft voor de subtotalen hetzelfde resultaat als het verbergen van regels.
Bekijk het effect van de 3 bewerkingen (filteren, groeperen en verbergen) in het voorbeeld op het tabblad SubTot4b.

LET OP Blijkbaar is dit zo ingewikkeld dat Excel bij het aan- en uitzetten van bewerkingen af en toe de verkeerde resultaten oplevert!!

NB het groeperen van regels heeft verreweg de voorkeur boven het verbergen van regels. In het tweede geval komt het nogal eens voor dat je niet in de gaten hebt dat er regels ‘weg zijn’.


Wil je op de hoogte gebracht worden, wanneer er weer een nieuw item aan Tips & trucs is toegevoegd:

 

 

Unieke waardenEr bestaan nogal wat situaties, waarbij je wilt weten of items allemaal verschillend zijn of niet.
En, als ze niet allemaal verschillend zijn, welke unieke exemplaren komen er dan voor?

In Excel kennen we een dergelijk probleem ook: welke unieke waarden komen er in een rij of kolom voor?

Deze keer zullen we enkele methoden de revue laten passeren; van simpele tot complexe, van opmaak tot selectie.

Voorwaardelijke opmaak

In het Voorbeeldbestand heb ik op het tabblad Data1 een tabel opgenomen met in de kolommen oa de afdelingen en het soort bedrag.

Alle cellen in die kolommen hebben een voorwaardelijke opmaak gekregen:

 1. selecteer cel C3
 2. kies in de menutab Start in het blok Stijlen de optie Voorwaardelijke opmaak
 3. klik op de optie Nieuwe regel
 4. in het vervolgscherm kiezen we als Type: Een formule gebruiken
 5. en de formule wordt:
  =AANTAL.ALS(C$3:C3;C3)=1
  ofwel: als in het bereik C$3:C3 de waarde uit cel C3 1 keer voor komt mag de cel een opmaak krijgen.
  Dat is natuurlijk altijd waar!
  Maar wat gebeurt er als we deze voorwaardelijke opmaak ook ‘loslaten’ op een cel lager? Excel interpreteert de formule dan als =AANTAL.ALS(C$3:C4;C4)=1 en kijkt of de waarde uit C4 slechts 1 keer voor komt in het bereik C$3:C4.
  Ook wanneer deze formule in kolom D wordt toegepast is de controle precies wat we zoeken.
  NB om de formule ook in andere kolommen te kunnen gebruiken is alleen de 3 absoluut gemaakt als begin van het bereik (vandaar het $-teken vóór de 3) en is niet het meer voor de hand liggende $C$3 gebruikt.
 6. voeg nog de gewenste opmaak toe (hier is voor een licht-groene opvulling van de cel gekozen)
 7. klik op OK
 8. zorg dat de opmaak op alle relevante cellen van kolom C en D wordt toegepast:
  * kies in de menutab Start in het blok Stijlen de optie Voorwaardelijke opmaak
  klik op de optie Regels beheren
  * vul bij Van Toepassing op het gewenste bereik in (in dit geval $C$3:$D$32)

NB1 het overzicht is een Excel-tabel. Daarom zal Excel, wanneer er een regel aan wordt toegevoegd, ook de Voorwaardelijke opmaak direct meenemen; het bereik wordt automatisch aangepast.

NB2 welke unieke waarden er in een tabel-kolom zitten ziet u ook direct door op het ‘vinkje’ achter een kolomkop te klikken.

NB3 het vorige ‘recept’ kan met 1 stap ingekort worden: selecteer in de eerste stap niet één cel, maar het totale bereik waar de opmaak voor moet gelden; stap 8 kan dan vervallen.

Via draaitabel

De vorige oplossing was een optische methode om unieke waarden te vinden; bij een grote tabel niet echt handig.

Het maken van een draaitabel is echter een simpele en doeltreffende manier om snel de unieke waarden in een kolom te vinden:

 1. selecteer een cel in de tabel met gegevens, bijvoorbeeld B2
 2. kies in de menutab Invoegen in het blok Tabellen de optie Draaitabel
 3. in het vervolgscherm is alles al goed ingevuld; de bron voor de draaitabel is de totale Excel-tabel (met de naam tblData1)
 4. klik OK
 5. sleep het veld Afd naar de Rijlabels en daar zijn alle unieke afdelingsnamen!
 6. hetzelfde kunt ook doen voor de Soort, maar u kunt beter de vorige draaitabel uitbreiden: sleep Soort naar Kolomlabels.
  Sleep ook nog Bedrag naar het Waarde-gebied en u hebt meteen een overzicht van de verdeling van de bedragen naar afdeling en soort!

  Zie ook het tabblad Data1 in het Voorbeeldbestand.

Even een uitstapje: wilt u weten wat het totaal van Srt1 is dan kunt u ook de volgende formule gebruiken: =SOM.ALS(tblData1[Soort];”Srt1″;tblData1[Bedrag]) maar beter is het volgende:

 1. plaats in een bepaalde cel de waarde Srt1, bijvoorbeeld in G14 (zie het tabblad Data1 in het Voorbeeldbestand)
 2. in de cel daarnaast gaan we een formule opbouwen:
  tik in =som.als(
 3. wijs met de cursor de bovenkant van de kolom Afd aan (de cursor wordt dan een zwarte pijl naar beneden) en klik.
  De formule wordt dan aangevuld met tblData1[Soort] ofwel alle cellen in de kolom Soort van de Excel-tabel tblData1.
 4. tik in ; (de punt-komma) en klik op cel G14 en plaats weer een ;
 5. als laatste voegen we de kolom Bedrag toe, die onder voorwaarden gesommeerd moet worden; dat gaat op dezelfde manier als in stap 3.
 6. nog een haakje sluiten en Enter

Door in G14 een andere soort in te typen, krijgt u daarvan het totaal.

Maar wat als er aan 2 (of meer voorwaarden moet worden voldaan?

U moet dan de functie SOMMEN.ALS gebruiken.
Deze werkt net iets anders: eerst geeft u het bereik op, waarvan u de som wilt bepalen, dan het eerste criterium-bereik met daarachter het criterium zelf, daarna een nieuw criterium-bereik met criterium etc.

Gegevensvalidatie

Maar in G14 kunnen nu willekeurige teksten worden ingevoerd. Dat is natuurlijk niet de bedoeling; we willen alleen bestaande soorten kunnen opgeven.

Dit gaat eenvoudig met gegevens-validatie:

 1. plaats de cursor in de cel die u wilt valideren (bijvoorbeeld cel G19 zoals in het tabblad Data1)
 2. kies in de menutab Gegevens in het blok Hulpmiddelen voor gegevens de optie Gegevensvalidatie
 3. kies bij Toestaan: de optie Lijst
 4. en bij Bron: kiest u de kolom Soort uit de Excel-tabel op de manier zoals hierboven aangegeven.
  NB Excel vertaalt de kolom direct naar daadwerkelijke cellen, maar als de tabel groter (of kleiner wordt) verandert dit bereik mee.
 5. klik op OK.

Oeps, het resultaat is niet helemaal wat we hoopten. In de keuzelijst staan alle voorkomens uit de kolom Soort, we willen natuurlijk alleen unieke waarden hebben!

Unieke waarden via filtering

Om een lijstje te maken van unieke waarden (maar u wilt geen draaitabel gebruiken) dan kent Excel nog een andere aanpak:

 1. kies in de menutab Gegevens in het blok Sorteren en filteren de optie Geavanceerd
 2. in het Uitgebreid filter kiezen we als Actie de optie Kopiëren naar andere locatie
 3. voor het Lijstbereik selecteert u alle gegevens uit de kolom Afd van de tabel, INCLUSIEF de kop
 4. bij Kopiëren naar vult u de cel in, waar de unieke waarden moeten komen (in het voorbeeld heeft deze cel de naam AfdKop gekregen)
 5. vergeet niet het vinkje te plaatsen bij Unieke records!

In het tabblad Data1 van het Voorbeeldbestand ziet u het resultaat van deze actie.

Ook voor de kolom Soort zijn de unieke waarden opgehaald.

NB1 Wat direct opvalt is dat er geen (automatische) sortering plaats vindt. De volgorde is gelijk aan de volgorde in de bron.

NB2 als er regels aan de bron-tabel worden toegevoegd dan moeten de ophaal-acties opnieuw worden uitgevoerd.
Excel ‘onthoudt’ de gegevens van de laatste actie. Dit is ook te zien in het overzicht Namen beheren in de menutab Formules.

LET OP1 de locatie, waar de unieke waarden moeten komen, moet op hetzelfde tabblad staan als waar de brongegevens zich bevinden.

LET OP2 vergeet niet om bij het Uitgebreid filter ook de kop van de kolom mee te nemen, anders krijgt u de eerste waarde dubbel. Dit is nergens in de Microsoft-documentatie terug te vinden!

Gegevensvalidatie

Op basis van deze unieke waarden kunnen nu makkelijk Gegevensvalidaties worden gemaakt.
Maar om het geheel dynamisch te houden (als er nieuwe unieke waarden bijkomen moet dit automatisch worden meegenomen bij de gegevensvalidatie) wordt als bron-lijst niet  een hard bereik genomen (bijvoorbeeld R3:R5).

Nee, we creëren een dynamisch bereik door een naam toe te voegen:

 1. kies in de menutab Formules in het blok Gedefinieerde namen de optie Naam definiëren
 2. vul een naam in (bijvoorbeeld AfdUniek)
 3. en plaats de formule
  =VERSCHUIVING(AfdKop;1;0;AANTALARG(Data1!$R:$R)-1)
  in het vak Verwijst naar.

Bij gegevensvalidatie (zie cel G20 in het tabblad Data1 van het Voorbeeldbestand) gebruikt u als Bron de naam AfdUniek (vergeet niet het =-teken daar voor te zetten!).

In de cellen G21 en H21 is op een vergelijkbare manier gegevensvalidatie toegepast, maar daarbij zijn als bron voor de verschuiving 2 simpele draaitabellen gebruikt.

LET OP worden er regels aan de oorspronkelijke tabel toegevoegd, vergeet dan niet de draaitabellen te vernieuwen anders bevatten de gegevensvalidaties niet de meest recente gegevens.


Wil je op de hoogte gebracht worden, wanneer er weer een nieuw item aan Tips & trucs is toegevoegd:

Zonnepanelen

ZonnepanelenIn het kader van duurzaamheid hebben wij ook zonnepanelen op het dak liggen. Vijf jaar geleden hebben we 2 (kleine) sets laten plaatsen; na dit lustrum zullen we eens kijken hoe we de resultaten inzichtelijk kunnen maken.

Een mooie definitie in dit kader:

“Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”

Dataverzameling

zon1Een beetje jaloers kijk ik wel eens naar andere mensen, die recentelijk panelen hebben aangeschaft: de huidige stroom-omvormers communiceren via wifi met centrale servers waar alle gegevens over stroomproductie worden verzameld. Via internet kunnen deze gegevens on-the-fly worden opgevraagd; alle details zijn in te zien, maar ook allerlei grafiekjes staan de ‘stroom-leveranciers’ tot hun beschikking.

In mijn geval moet ik wekelijks een laptop aansluiten op de omvormers en dan kan ik de resultaten van die periode uitlezen.
Uiteraard sla ik die in Excel op, zodat ik ook overzichten kan maken; zie het Voorbeeldbestand, tabblad Data.

Per dag leg ik vast hoeveel kWh een set (met drie panelen) heeft opgeleverd. Voor het gemak laat ik Excel ook de dag van de week weergeven. Naast de datum staat daartoe een kolom met dezelfde inhoud maar met een andere datumopmaak namelijk “dddd” (selecteer een cel in die kolom en kies celeigenschappen m.b.v. Ctrl-1).
De kolom met de kWh’s heeft een voorwaardelijke opmaak: als het resultaat van een dag lager is dan het gemiddelde dan wordt die rood weergegeven.

Wikipedia:

Het kilowattuur (symbool kWh) is een eenheid van arbeid of, populair uitgedrukt, een hoeveelheid elektrische energie. Als men een machine met een vermogen van 1 kW één uur laat werken heeft men een energie van 1 kWh "verbruikt".
De kosten voor opwekking van 1 kWh aan elektriciteit zijn in Nederland ongeveer 4 eurocent voor een elektriciteitscentrale die wordt gestookt op aardgas of steenkool, en 5-8 eurocent, afhankelijk van de standplaats van de molen, voor windenergie (2003). 
De verbruikersprijs ligt echter aanzienlijk hoger vanwege de kosten van bijvoorbeeld service, stroomtransport en energiebelasting. In 2013 kost een kWh ca. 23 eurocent.
Een gemiddeld huishouden verbruikte in Nederland in 2010 ongeveer 3.300 kWh.

Om makkelijk analyses te kunnen uitvoeren zijn aan de lijst nog enkele kolommen toegevoegd met het jaar, de maand en de week.
zon2NB  de gegevens worden opgeslagen in een zogenaamde Excel-tabel met de naam Zon (zie het artikel over de voordelen van tabellen). Formules en lay-out worden bij het toevoegen van nieuwe resultaten automatisch doorgevoerd.

Gemiddeldes en totalen

zon3Wat hebben de 3 panelen in die 5 jaar opgeleverd? Het Voorbeeldbestand bevat een tabblad Ovz met enkele statistieken.

In cel C2 wordt het totaal aantal opgeleverde kWh’s bepaald, de SOM van alle  waardes in de kolom kWh van de Excel-tabel Zon. Die cel heeft de naam TotKWH gekregen.

NB wanneer de tabel Zon wordt uitgebreid met volgende dagen dan zal de formule direct geactualiseerd worden met de nieuwe gegevens.

In cel C3 (met de naam AantDg) staat de volgende formule om het aantal geregistreerde dagen te tellen:
=MAX(Zon[Datum])-MIN(Zon[Datum])+1

Dus de grootste datum in de tabel minus de kleinste; gecorrigeerd met 1 omdat de eerste dag ook meetelt.

NB aangezien ik zeker weet dat alle dagen gevuld zijn had ik ook kunnen gebruiken:
=AANTAL(Zon[Datum])

Het gemiddelde per dag hebben we nu ook: in cel C4 (met de naam GemDag; deze naam wordt in de voorwaardelijke opmaak van het tabblad Data gebruikt) staat de formule:
=TotKWH/AantDg

Door in C5 het gemiddeld aantal dagen per jaar in te vullen weten we het jaargemiddelde.

zon4Natuurlijk willen we ook de totalen per jaar zien. In cel F3 staat daartoe de formule:
=SOM.ALS(Zon[Jaar];E3;Zon[kWh])

Dus de som van alle kWh’s waarvoor geldt dat in de kolom Jaar de waarde uit cel E3 staat.

Kopieer de formule naar beneden en klaar is …!

Het lijkt er op, dat we in 2016 het resultaat van het topjaar (2015) niet gaan bereiken.

Om wat beter inzicht te krijgen hoe de resultaten over de tijd zijn verdeeld, maken we wat grafieken.

Grafieken

zon5

Het resultaat van de afgelopen 5 jaar in beeld: in het blauw de dagresultaten en de rode lijn geeft het totaal in de loop van de tijd weer.

Hoe is deze grafiek gemaakt:

 1. zon6op basis van de gegevens in het tabblad Data is een draaitabel gemaakt (via de menu-optie Invoegen en dan Tabellen/Draaitabel); zie het tabblad OvzDag in het Voorbeeldbestand:
  als rij-label is daar de Datum genomen en de kWh’s zijn 2 keer in het waardegebied gezet.
 2. de 2e kWh-kolom heeft een aparte weergave:
  zon7Via rechtsklikken op één van de waardes in die kolom is de optie Waarden weegeven als gekozen. Na het klikken van de optie Voorlopig totaal in … kan één van de velden in Rijlabels worden gekozen (in dit voorbeeld hebben we er maar 1, namelijk Datum).
  Op deze manier creëren we een lopend cumulatief: het resultaat is de som van alle kWh’s tot en met de betreffende datum.
 3. Kies bij Opties in het tabblad Hulpmiddelen voor Draaitabellen het onderdeel Draaigrafiek; zorg dat de dagresultaten Kolom-grafiek als type krijgen en het lopend cumulatief een lijngrafiek en plaats deze laatste op de secundaire as.
 4. Nog even een sprekende titel:
  * in cel F2 staat de formule:
  =”Zonnepanelen set 1: “&TEKEN(13)&TEKST(GemDag;”0,0″)&” kWh gem per dag en “&TEKST(TotKWH;”#.##0″)&” totaal na “&TEKST(AantDg;”#.##0″)&” dagen”
  Hier worden diverse teksten aan elkaar ‘geplakt’ met het &-teken; naast letterlijke teksten ook verwijzingen naar bepaalde cellen (inclusief opmaak mbv de functie TEKST). De functie TEKEN zorgt met de code 13 voor een overgang naar een nieuwe regel (niet direct zichtbaar in de cel F2).
  * in het tabblad Hulpmiddelen voor Draaigrafieken zorgen we via de Indeling en de optie Grafiektitel dat er een titel tevoorschijn komt; terwijl deze actief is tikken we in de formulebalk in =OvzDag!$F$2 (of we klikken met de muis op de betreffende cel)

Maar een grafiek per dag is wel heel gedetailleerd; in het Voorbeeldbestand is een tabblad OvzWk opgenomen waarin opnieuw een draaitabel is gemaakt op basis van de gegevens uit het tabblad Data.
In de rijen staan nu 2 velden: het Jaar en de Week. De 2e kolom van de kWh’s krijgt een voorlopig totaal op basis van de Week, zodat een lopend cumulatief per jaar ontstaat.
zon8Op eenzelfde manier is een grafiek per maand gemaakt (zie tabblad OvzMnd):

zon9

Om de resultaten per maand in de loop van de tijd beter te kunnen vergelijken hebben we ook nog tabblad OvzMnd2:

zon10

Duidelijk is te zien, dat de afgelopen maand (juni 2016) ver achter is gebleven bij het resultaat in dezelfde maand de jaren daarvoor; 60 in plaats van 90 kWh!

NB juni 2011 is zo laag omdat die maand slechts 2 productiedagen telde.


Wil je op de hoogte gebracht worden, wanneer er weer een nieuw item aan Tips & trucs is toegevoegd:

Kunst en Excel

Perry2Een tentoonstelling over het leven en het werk van Grayson Perry in het Bonnefantenmuseum in Maastricht (nog te zien tot en met 5 juni 2016; laat deze kans niet voorbij gaan!) ontroerde mij zeer.
Waarom eigenlijk? Ik weet nog steeds niet of ik zijn (of haar?) vazen nu zo mooi vind. Ook vond ik de wandkleden in eerste instantie niet echt speciaal. Het is toch alleen maar raar om met een roze motor door Europa te toeren met je lievelingsbeer achterop? Een huis bouwen met allemaal vreemde hoekjes en beelden, dat is toch niet normaal?
PerryMotor

Maar alles kwam in perspectief te staan, toen ik de films over zijn leven en werk had bekeken: toen kwam het besef, dat iemand probeert ons een spiegel voor te houden door zijn/haar (fantasie)wereld en leven aanschouwelijk te maken. Maar ik blijf het moeilijk vinden om het gevoel, dat de tentoonstelling bij mij opriep, onder woorden te brengen.

Dat wordt dan het bruggetje naar Excel: het gaat mij makkelijker af om (een onderdeel van) Excel uit te leggen (hoop ik!).

De tentoonstelling liet me ook weer zien, dat ik zelf dit soort kunstzinnige creativiteit mis. Maar voor mij is de Kunst van het Programmeren (was een vak op de TH-Eindhoven) ook een vorm van creativiteit is: hoe los je slim (en mooi) bepaalde problemen op.

Laten we overgaan naar Excel. Deze keer ga ik mijn belofte inlossen en iets vertellen over tabellen in Excel (en waarom we die veel meer moeten gebruiken ofwel de 10 voordelen van Tabellen).

Tabel maken

Nu de tentoonstelling van Perry de wereld overgaat (na Maastricht gaat die naar Denemarken), moet alles natuurlijk geïnventariseerd worden, inclusief de grootte van de objecten.

Kunst1In het Voorbeeldbestand in het tabblad Cat1 heb ik een begin gemaakt met de catalogus: in de kolommen staan de rubrieken die ik wil vastleggen en in de rijen komen dan alle objecten.

Van dit overzicht gaan we een Excel-tabel maken:

 1. selecteer één van de cellen in het overzicht (door er op te klikken), bijvoorbeeld cel C6
 2. kies in de menutab Invoegen binnen het blok Tabellen de optie Tabel
 3. Kunst3Excel beoordeelt zelf welke gegevens waarschijnlijk in de tabel moeten worden opgenomen. In dit geval klopt dat niet helemaal (de kopregel Vazen nemen we niet mee): $B$2 moet gewijzigd worden in $B$3. Het vinkje bij kopteksten is wel juist.

Kunst4En daar is ons nieuwe overzicht: automatisch inclusief Filters bij de koppen (voordeel 1), ‘zebra-lijntjes’ voor de leesbaarheid (voordeel 2), Kunst6een eigen menutab voor diverse instellingen Kunst5 (voordeel 3) en het gegevensgebied heeft direct een naam (hier Tabel4, te vinden in het tabblad Hulpmiddelen voor tabellen en is aanpasbaar; voordeel 4)

Tabel uitbreiden

De grootste voordelen worden pas zichtbaar als we de tabel gaan uitbreiden (zie het Voorbeeldbestand, tabblad Cat2):Kunst7

 1. de logistiek-medewerker van Perry wil niet alleen de H, L en B  van de objecten weten, maar ook hoeveel ruimte deze innemen.
  In cel G3 komt de tekst Inhoud (cm3).
  Aan de zebra-lijntjes is te zien dat Excel automatisch de tabel uitbreidt met een extra kolom (voordeel 5).
  NB selecteer de 3 achter cm, druk op Ctrl-1 (Celeigenschappen) en kies Superscript
 2. start een formule in cel G4 door het =-teken in te tikken, klik dan met de muis in cel D4, tik het *-teken, klik in E4, weer het *-teken, klik in F4 en druk dan op Enter.
  In plaats van de standaardverwijzing =D4 * E4 * F4 heeft Excel een beter leesbare formule geplaatst (voordeel 6).
 3. Nog mooier: de formule is direct naar beneden naar alle rijen gekopieerd (voordeel 7).
  Wel zelf even de opmaak regelen: kies alle cellen met de formule in kolom G en pas de lay-out aan (bijvoorbeeld via Ctrl-1).
 4. We voegen nog 2 vazen aan de lijst toe: in het tabblad Cat2 staan de gegevens daarvan. Selecteer deze gegevens, kies Kopiëren en Plak ze in B9.
  Excel zal de tabel automatisch uitbreiden (zie de zebra-lijntjes) en vult achteraan ook direct de juiste formule toe (voordeel 8).

NB de naamgeving [@Hoogte] is even wennen: de rechte haken geven aan, dat het een naam in een tabel is; door de @ ‘weet’ Excel dat hij niet zomaar een hoogte moet nemen maar die uit dezelfde rij en Hoogte is één van de kopteksten.

Analyse van tabelgegevens

Een betrokken archivaris wil vanuit het overzicht wat extra informatie ophalen (zie het Voorbeeldbestand, tabblad Cat3).
Kunst8

 1. aangezien de archivaris niets kan met cm3, heeft hij een kolom met de inhoud in liters toegevoegd door een koptekst in te tikken en de formule =[@[Inhoud (cm3)]]/1000 (ja, de archivaris kan met Excel omgaan!)
 2. Kunst9aangezien hij wil weten hoeveel werken er uit de diverse jaren komen maakt hij een draaitabel:
  * selecteer één van de cellen in het overzicht (door er op te klikken), bijvoorbeeld cel C6
  * kies in de menutab Invoegen binnen het blok Tabellen de optie Draaitabel
  * Excel kiest automatisch het juiste bereik (hier tblCat3), klik OK
  * sleep Jaar naar de Rijlabels en Omschr naar het Waarden-gebied.
 3. Kunst10nu hij toch bezig is:  misschien is het ook wel handig om te weten hoe hoog de stapel wordt wanneer de werken per jaar in het magazijn moeten worden bewaard:
  * sleep ook de Hoogte naar het Waarden-gebied

Maar wat nu als we nog meer vazen aan onze catalogus toevoegen:

 1. op het tabblad Cat3 van het Voorbeeldbestand staan nog 2 extra exemplaren: kopieer de gegevens en plak ze in cel B11.
  De tabel wordt automatisch uitgebreid en de formules achteraan worden ook naar de nieuwe regels doorgetrokken
 2. Jammer, de draaitabel is niet gewijzigd! Iedereen, die gebruik maakt van dit (verders) formidabele hulpmiddel weet, dat na het aanpassen/uitbreiden van de brongegevens de draaitabel ververst moet worden: klik met de rechter muisknop ergens in de draaitabel en kies Vernieuwen.
  Bij ‘gewone’ Excel-overzichten is dit niet voldoende; dan moet ook nog worden aangegeven dat de draaitabel naar een groter bereik moet ‘kijken’.
  Is de bron een tabel dan is alleen Vernieuwen van de draaitabel voldoende; intern weet Excel dat de tabel ‘gegroeid’ is (voordeel 9).

Verwijzingen naar tabellen

Een andere archivaris is wat minder handig met Excel en weet niet goed hoe hij met draaitabellen moet omgaan (hij vergeet altijd Vernieuwen te kiezen en komt dus met de verkeerde cijfers).

Hij maakt daarom zijn eigen ‘draaitabel’ (creatief toch?) om de totale hoogte en lengte van de vazen per jaar te krijgen:

 1. Kunst11in het Voorbeeldbestand in het tabblad Cat4 komt in cel K19 het jaar waarvan hij het overzicht wil hebben (in het voorbeeld 2000).
 2. en daaronder de formule
  =SOM.ALS(tblCat4[Jaar];K19;tblCat4[Hoogte])
  Ook hier geldt weer: als de tabel wordt uitgebreid met nieuwe vazen dan zal de formule alle nieuwe regels automatisch in het resultaat meenemen.
  NB1 gelukkig hoeft dit niet ‘met de hand’ zo ingevoerd te worden: tik het begin van de formule tot en met het haakje-openen in en selecteer met de muis de cellen B4 tot en met B12, tik de punt-komma etc.
  NB2 in dit geval staat voor de velden Jaar en Hoogte geen @, omdat niet de gegevens uit de overeenkomende regel moeten worden meegenomen maar alles uit de betreffende kolom.
  NB3 omdat de verwijzingen buiten de tabel staan wil Excel wel weten uit welke tabel de gegevens moeten worden opgehaald; vandaar de tblCat4 voor de velden.
 3. voor de lengte in cel K21 tikken we eenzelfde soort formule in (of we kopiëren de formule van K20 en dan op de juiste plaatsen wat aanpassingen)
 4. in J20 en J21 nog een tekst (Hoogte resp. Lengte) en het overzicht is klaar.

NB het voordeel van deze ‘eigen draaitabel’ is dat die bij iedere wijziging van de bron direct wordt aangepast; Vernieuwen is niet nodig.

LET OP In het Voorbeeldbestand staan in J20 en J21 geen harde teksten, maar verwijzingen naar de kopjes in de tabel: =tblCat4[[#Kopteksten];[Hoogte]].
Wanneer de kopjes wijzigen (bijvoorbeeld ipv Hoogte wordt H (cm) gebruikt) dan past het overzicht zich automatisch aan. De draaitabel laat ons dan in de steek!

Kunst12Een van de vele opties van tabellen, die je terug vindt onder Hulpmiddelen voor tabellen, is het al dan niet zichtbaar maken van een Totaalrij (voordeel 10):

 1. selecteer één van de cellen in de tabel van tabblad Cat4 (door er op te klikken), bijvoorbeeld cel C6
 2. vink in de menutab Hulpmiddelen voor tabellen binnen het blok Opties voor tabelstijlen de optie Totaalrij aan
 3. onderaan iedere kolom kan nu een bepaald soort totaal gekozen worden (Som, Aantal, Gemiddelde etcetera).

Kunst13NB naar de totalen kunnen ook weer verwijzingen gemaakt worden; in cel K23 wordt de totale hoogte opgehaald:
=tblCat4[[#Totalen];[Hoogte]]

Cadeau: dit was voordeel nummer 11!


Wil je op de hoogte gebracht worden, wanneer er weer een nieuw item aan Tips & trucs is toegevoegd: