Tagarchief: Kopiëren

Aantallen turven

De afgelopen weken kreeg ik in diverse situaties vragen over het tellen van aantallen.

Wat simpel lijkt, wil in geautomatiseerde systemen nog wel eens ingewikkelder uitpakken.
Of het nu het tellen is van het aantal regels in een Excel-bestand, het aantal lege velden in een Excel-kolom, het aantal records in een Access-tabel of het aantal niet-lege namen in een Access-record: het blijft goed opletten wat en hoe er geteld moet worden.

ToepenAantallen turven:
toen ik dit intikte, gingen mijn gedachten weer terug naar de vele gezellige avonden, die we lang geleden met een groepje hebben doorgebracht met het kaartspel Toepen. Bij dit spel worden de strafpunten op een bier- (of sinas-?)viltje geturfd door het zetten van streepjes.

Voor de liefhebbers volgt hieronder, na wat uitleg over het turven van aantallen in Excel en Access, een “geautomatiseerd bierviltje”.
Ik heb daarbij ook een weinig bekende manier van kopiëren gebruikt.

Excel

AantallenIn het Voorbeeldbestand staat in het tabblad Aantal vanaf cel  D15 een overzicht van de omzet per maand en regio van een kleine witgoedhandel (ze verkopen alleen stofzuigers, strijkijzers en broodroosters).

Uiteraard willen we de totale omzet weten (dat lossen we simpel op via een Som-formule);  maar vandaag zijn we meer geïnteresseerd in Aantallen.

AantallenExcel kent diverse standaard-functies om aantallen te berekenen.
De meest simpele (en meest gebruikte) functie is Aantal. Maar als we die toepassen op het bereik D15:D158 (de maanden) dan krijgen we als resultaat 0; idem voor Regio en Product. Pas het turven van aantallen in de kolom Bedrag levert een aantal groter dan nul op, namelijk 142. De functie Aantal telt alleen maar de inhoud van numerieke cellen!

NB een datum is voor Excel ook een getal; dus de functie Aantal turft ook datums (zie ook de cellen L18:M21 in het Voorbeeldbestand).

De functie Aantalarg voldoet al beter aan de verwachtingen (zie het overzicht hierboven): deze functie telt hoeveel cellen er gevuld zijn, onafhankelijk van de inhoud.

Mbv de functie Aantal.lege.cellen (denk aan de puntjes!) kunnen we analyseren of en hoeveel lege cellen er in een cellenbereik voorkomen.

Voor de volledigheid heb ik ook nog enkele voorbeelden van de functies Aantal.als en Aantallen.als opgenomen; zie voor nadere uitleg het artikel Tellen met voorwaarden.

Turf-alternatief

Om snel te kunnen achterhalen in welke regel er gegevens ontbreken, heb ik achter iedere regel, in kolom H, mbv de functie Aantalarg geteld hoeveel velden er gevuld zijn.
AantallenDoor cellen, die NIET 4 opleveren, via Voorwaardelijke opmaak te kleuren zien we direct in  welke regels het fout gaat
(in één van de komende artikelen zal ik op Voorwaardelijke opmaak terugkomen).

Voor de liefhebbers nog een andere manier van tellen waarbij gebruik wordt gemaakt van zogenaamde Array- of Matrix-formules.
Wanneer we in Excel in een cel intypen =D15<>”” (we kijken dus of cel D15 NIET leeg is) dan levert dit de waarde WAAR op (als die cel gevuld is tenminste!). Maar intern vertaalt Excel dit naar een 1 (en ONWAAR naar een 0; het blijft een computerprogramma!). Daar kunnen we gebruik van maken:
typ in een cel =1*(D15<>””) en we krijgen als resultaat 1.
NB denk aan de haakjes rond de voorwaarde.

We zouden in cel I15 kunnen intikken =1*(D15<>””)+1*(E15<>””)+1*(F15<>””)+1*(G15<>””) om te achterhalen hoeveel cellen er niet leeg zijn, maar dat kan makkelijker:

 1. tik in cel I15 in =Som(1*(
 2. selecteer de cellen D15 t/m G15
 3. en tik dan in (allemaal in cel I15) <>””))
 4. niet op Enter drukken, maar Ctrl-Shift-Enter

Excel zal nu voor alle cellen in het bereik D15:G15 beoordelen of die leeg is; vermenigvuldigd met 1 levert dit een serie 0’en en 1’en op, die door de functie Som bij elkaar worden opgeteld.

Door de combinatie Ctrl-Shift-Enter wordt er een Array- of Matrix-formule ingevoerd; in de formulebalk wordt dit weergegeven door {} rond de formule.

NB alleen op bovenstaande manier kun je een array-formule invoeren; het plaatsen van accolades rond een formule werkt niet!

Kopieer de array-formule naar beneden (via de vulgreep rechtsonder in cel I15 natuurlijk; zie het artikel Doorvoeren en sorteren).

Access

Binnen dit programma moeten we het doen met veel minder (functie-)mogelijkheden. Voor het tellen van het aantal records in een tabel kunnen we een Totaal-query maken en dan per veld in de regel Totaal: aangeven dat we het Aantal willen zien.
Aantal AccessHet resultaat hiervan komt overeen met het gebruik van de functie Aantalarg in Excel; dus het aantal niet-lege velden wordt geturfd voor ieder type veld.

Willen we het aantal niet-lege velden binnen een record weten (net als de berekening in de cellen H15 en I15 hiervoor in Excel) dan zullen we zelf een formule moeten intypen in de query.
Aantal Access

Optie 1:
Gevuld: IIf([Maand]<>””;1;0) + IIf([Regio]<>””;1;0) + IIf([Product]<>””;1;0) + IIf([Bedrag]<>0;1;0)

De eerste als-voorwaarde (in Access Iif) levert een 1 als Maand niet leeg is, anders 0; de tweede voorwaarde hetzelfde voor Regio enz. Door de 4 resultaten van de Iif’s op te tellen zien we per record hoeveel velden er gevuld zijn.

NB Bedrag is in Access een numeriek veld; de inhoud kunnen we dan niet vergelijken met een lege tekst, dus we controleren of de waarde niet gelijk is aan 0.

Optie 2:
Gevuld2: IIf(Not IsNull([Maand]);1;0) + IIf(Not IsNull([Regio]);1;0) + IIf(Not IsNull([Product]);1;0) + IIf(Not IsNull([Bedrag]);1;0)

Vergelijkbaar met Optie 1, maar we controleren mbv een Access-functie IsNull of een veld leeg is.

Optie 3:
Gevuld3: -(Not IsNull([Maand])) – (Not IsNull([Regio])) – (Not IsNull([Product])) – (Not IsNull([Bedrag]))

Dit is iets korter dan optie 2, waarbij we gebruik maken van de eigenschap dat de waarde WAAR in Access door -1 wordt voorgesteld (en ONWAAR door 0; dit laatste is WEL hetzelfde als in Excel!?).

NB denk aan de juiste plaats en het aantal van de haakjes.

Toepen

Zoals beloofd een “Excel-bierviltje”; zie het Voorbeeldbestand.
De (straf)puntentelling bij het kaartspel Toepen gebeurt van oudsher door het zetten van streepjes, waarbij een vijftal door een dwarsstreep wordt aangegeven. Heb je 15 strafpunten, dan lig je er uit; 14 punten is ook een bijzondere situatie: de tegenstanders krijgen bij verlies 2 strafpunten (of ze passen voor 1 punt). In het Brabants wordt dit “Pulleke” genoemd, op het “scorebord” aangeduid door een P.

In het tabblad ToepBasis worden alle benodigdheden voor het scorebord klaar gezet:

 1. Toepenin het blok B2:C4 staan de gebruikte symbolen, waarbij de cellen C2 t/m C4 een overeenkomende naam hebben gekregen (zie het Naamvak, linksboven)
 2. in de cellen B8:D12 staan de spelersnamen en hun scores: de stand binnen het lopende ‘potje’ en het aantal gewonnen ‘potjes’.
 3. ToepenF6:H12 is het scorebord/Excel-bierviltje.
  In kolom F worden de deelnemers gecombineerd met hun resultaten door cellen en teksten met behulp van het &-teken te koppelen; in cel F8 staat bijvoorbeeld =B8&”   (“&C8&”/”&D8&”)”
 4. kolom G is de meest interessante: hier wordt de score uit kolom C (de cellen C8:C12 hebben samen de naam Score gekregen) omgezet in de juiste streepjes:
  =ALS(Score>=15;Vijftal&Vijftal&Vijftal;ALS(Score=14;Vijftal&Vijftal&Paal;HERHALING(Vijftal;INTEGER(Score/5))&HERHALING(Streepje;REST(Score;5))))
  * als de Score groter of gelijk aan 15 is, dan wordt 3x de tekst uit de cel met de naam Vijftal geplaatst
  * bij een Score van 14, twee vijftallen en het teken voor het “Pulleke”
  * anders via de functie HERHALING zoveel vijftallen als we krijgen wanneer we Score door 5 delen (INTEGER betekent geheel getal) en zoveel streepjes als de REST is bij het delen van de Score door 5.
 5. kolom H bevat een simpelere vorm van de formule uit kolom G
 6. nog wat Voorwaardelijke opmaak toevoegen (‘kapot’: rode achtergrond, ‘Pulleke’: oranje achtergrond, meer dan 9 punten: oranje letters) en het Scorebord is klaar!

LET OP: de naam Score bevat de cellen C8 t/m C12. Wanneer we in kolommen rechts hiervan in een formule verwijzen naar Score, dan neemt Excel de met de rij overeenkomende waarde uit deze reeks. Dus in cel G8 wijst Score naar de waarde in cel C8, in G9 naar cel C9 etc.

ToepenHet “Excel-bierviltje” vinden we terug op het tabblad ToepScore.
Om het turven nog makkelijker te maken bevat het tabblad diverse Besturingselementen, een 10-tal zogenaamde Kringvelden Kringveld. Hiermee is het mogelijk om de scores snel te verhogen en te verlagen. De Kringvelden zijn gekoppeld aan de diverse scores in het vorige tabblad; klik met de rechtermuisknop op een Kringveld en bekijk de instellingen onder de optie Besturingselement opmaken …
Kringvelden
(en andere besturingselementen) vinden we onder de menu-tab Ontwikkelaars.

Het scoreformulier zelf is GEEN serie cellen maar een Excel-afbeelding; wanneer je er op klikt, zie je in de hoeken en in het midden van de randen plaatsen waar je met de cursor de afbeelding kunt vergroten en verkleinen.
En niet zo maar een statisch plaatje; nee, een zogenaamde Gekoppelde afbeelding. De inhoud van de afbeelding verandert met de inhoud van de cellen, waaraan deze gekoppeld is! Mooier kunnen we het niet maken….

Hoe maken we een gekoppelde afbeelding?

 1. selecteer de cellen, die in de afbeelding moeten worden weergegeven (voor ons scorebord de cellen F6:H12 in het tabblad ToepBasis)
 2. klik rechts in de selectie en kies Kopiëren
 3. Toepenga naar de cel waar de afbeelding moet komen, klik rechts en kies de optie Plakken speciaal ….
  In het submenu kies je onder Andere plakopties de 4e mogelijkheid, Gekoppelde afbeelding
 4. pas via de grepen aan de zijkant van de afbeelding de grootte aan en/of verplaats het plaatje naar de gewenste locatie.

NB Gekoppelde afbeeldingen kunnen een belangrijke rol spelen in rapportages. Wanneer je daar meerdere overzichten onder elkaar wilt weergeven, zal het meestal zo zijn, dat de gewenste kolom-breedtes van die overzichten niet met elkaar overeenkomen; maar Excel kan standaard maar één breedte weergeven.
Zet  de overzichten naast elkaar op een tabblad (of nog beter op verschillende tabbladen) en maak van deze overzichten Gekoppelde afbeeldingen; deze kun je dan onder elkaar zetten, zonder dat de kolombreedtes elkaar nog beïnvloeden.

LET OP Gekoppelde afbeeldingen vergen veel van Excel en van je PC! Sla je werk regelmatig op en gebruik niet teveel dynamische afbeeldingen in één werkmap.


Tekst-cellen in Excel

Haalt u ook wel eens gegevens uit SAP of een ander systeem over naar Excel?
Hoe vaak gebeurt het dan, dat totalen ineens niet meer aansluiten?

SAP10 tegen 1 hebben de twee systemen elkaar niet helemaal begrepen en is Excel enigszins de kluts kwijt geraakt!

Niet alleen tellen de bedragen niet goed op, ook de datums zijn niet goed overgekomen.

Vervangen

Het eerste wat we gaan doen, is in ieder geval de opmaak aanpassen:

 1. selecteer alle cellen van kolom B door op de betreffende letter boven de kolom te klikken
 2. ga naar de menu-optie Start, kies Zoeken en selecteren en dan Vervangen (of iets korter: druk Ctrl-h in)
 3. bij Zoeken naar: vullen we . (een punt dus) in en bij Vervangen door:  – ( een streepje)
 4. kies Alles vervangen (zie je het streepje onder de s? Dat betekent dat je ook Alt-s kunt indrukken voor hetzelfde resultaat)
 5. selecteer alle cellen van kolom D
 6.  Ctrl-h en vervang de . (punt) door een , (komma)

Misschien is alles goed gegaan en ziet het overzicht er als volgt uit:

SAP2

De datums zijn ineens rechts uitgelijnd (een teken dat Excel de inhoud van de cel als een getal ziet; zie de blog over Datums) en ook alle bedragen.
En de optelling klopt!

Helaas wil het nog wel eens voorkomen, dat Excel zich niet zo makkelijk op het goedeSAP3 spoor laat brengen en ziet het overzicht er nog niet helemaal goed uit.

Waar het op neer komt: Excel blijft hardnekkig  denken dat de cellen D6 en D7 teksten bevatten.

 Tekst-cellen

En helaas: Excel blijft volharden!
Enkele veel gehoorde ‘oplossingen’:

 •  de cellen rechts uitlijnen
 • via celeigenschappen (Ctrl-1) de opmaak op Getal zetten

Nee, dit is allemaal louter opmaak: Excel blijft de cellen als tekst zien en zal deze bij de optelling niet meenemen. Probeer het maar eens in het Voorbeeldbestand.

Maar gelukkig: met een extra zetje laat Excel zich wel vermurwen!
Wanneer je met zo’n cel gaat rekenen (er bijvoorbeeld iets bij optellen) dan probeert Excel de tekst te vertalen in een getal.
Dus we plaatsen in E6 de formule = D6 + 0 en we krijgen het gewenste getal te zien.
Even E6 kopiëren naar E7 en ook het andere getal hebben we.

Maar de getallen moeten in kolom D komen:

 • selecteer de cellen E6 en E7
 • kies kopiëren (Ctrl-c)
 • ga naar cel D6
 • klik rechts en kies bij Plakopties het tweede symbooltje (Waarden)123
  Excel kopieert dan niet de formules uit E6 en E7, maar de ‘harde’ waarden (klinkt logisch, toch?)
 • verwijder cellen E6 en E7

Snelle oplossing

We gaan hetzelfde idee toepassen, maar dan zonder alle tussenstappen:

   1. zet ergens in een lege cel de waarde 0
   2. kopieer deze cel
   3. selecteer de cellen D6 en D7Plakken spec
   4.  rechts klikken en kies dan Speciaal Plakken…
   5. in het volgende scherm
    zet je (onder Bewerking) de optie Optellen aan
   6. klik OK

Vergeet niet de cel met de 0 weer leeg te maken!

LET OP: op deze manier wordt ook de lay-out van de cel met de 0 meegenomen. Wil je dat niet, zet dan in stap 5 ook de optie Waarden aan.

Twee alternatieven:

   1. ipv een cel met de waarde 0 (nul) kun je ook een lege cel kopiëren!
   2. kopieer een cel met de waarde 1 en kies in stap 5 niet Optellen, maar Vermenigvuldigen

Plakken speciaal/Vermenigvuldigen

Uiteraard is de optie Plakken speciaal/Vermenigvuldigen niet ontwikkeld met bovenstaande toepassing in het achterhoofd.
Maar heb je een keer een serie bedragen waar de 21% BTW nog bij moet: kopieer het getal 1,21 en vermenigvuldig op deze manier de gewenste cellen.
Of de budgetten moeten allemaal 5% omhoog (of naar beneden) of ….

Voorbeeldbestand

Probeer in het voorbeeldbestand de mogelijkheden uit.


Klembord

Een van de meest gebruikte onderdelen van je computer-besturingssysteem is het Klembord; alleen hebben we het meestal niet in de gaten!
Klembord   Iedere keer als we Kopiëren kiezen (of Ctrl-c natuurlijk) dan wordt de selectie op het systeem-klembord geplaatst.
Frustrerend genoeg is er maar ruimte voor 1 kopieeractie en misschien nog ergerlijker: het gekopieerde verdwijnt ook nog eens, als je voor het ‘plakken’ eerst bijvoorbeeld nog even gauw een tabblad, een rij of kolom toevoegt.
Maar gelukkig is daar iets aan te doen!

Het Office-klembord activeren

Wanneer je het Office-klembord activeert, dan krijg je ineens ruimte voor 24 kopieeracties. Wanneer deze allemaal gebruikt zijn, valt de oudste weg, maar dat brengt in de dagelijkse praktijk normaal gesproken weinig problemen met zich mee.
Waar in Office 2003 het Klembord geactiveerd kon worden door 2x achter elkaar op Ctrl-c te drukken, moeten we in de nieuwe versies het Klembord (eenmalig) activeren, voordat we een kopieeractie uitvoeren, om van de uitgebreide mogelijkheden gebruik te maken (gelukkig kun je nog van alles instellen, zodat het Klembord volgende keer direct opent; zie hieronder bij Opties).
Zolang we het Klembord niet sluiten, zal dit actief blijven.

Daar gaan we dan:

 1. start een Office-programma (het Klembord  werkt in alle Office-programma’s hetzelfde)
 2. klik zo nodig op het tabblad Start
 3. ga naar Klembord en klik op het kleine pijltje rechtsonder   Klembord
 4. daar is het Office-klembord!

Wanneer je nu iets kopieert, dan zul je zien dat dit op het Klembord komt. Wil je deze kopie ergens gebruiken: verplaats de cursor en klik in het Klembord op de betreffende tekst of plaatje.

Let op: er is verschil tussen het systeem- en het Office-Klembord.
Waar het systeem-klembord alleen de laatste kopieer- of plakactie vasthoudt kun je bij het Office-klembord 24 acties bewaren.
Wanneer je iets kopieert (of dat nu via een menu-opdracht, via ‘rechts-klikken’ of via Ctrl-c is), dan wordt deze actie op allebei de Klemborden bewaard.
Plak je iets via een menu-opdracht, via ‘rechts-klikken’of via Ctrl-v, dan komt de informatie van het systeem-klembord (dus altijd de laatst uitgevoerde actie)!
Plakken vanuit het Office-klembord kan alleen met behulp van de muis.

Even ‘spelen’ met wat voorbeeldjes en je zult versteld staan van de mogelijkheden:

 • heb je tijdens je werk regelmatig een groot woord, een lange zin, een pad naar een bepaald bestand nodig: één keer kopiëren naar het Klembord en de hele dag heb je er plezier van!
 •  soms wil je in Excel diverse cellen kopiëren, maar helaas sluiten ze niet precies op elkaar aan; er staan bijvoorbeeld kolommen tussen, die je niet mee wilt nemen.
  Dat kan natuurlijk opgelost worden door Ctrl ingedrukt te houden tijdens het selecteren, maar dat wil nog wel eens mis gaan.
  Makkelijker is het om ieder stuk apart naar het Klembord te kopiëren en met enkele muisklikken deze ergens anders te plakken.

Het Klembord wissen

In de loop van de (werk)dag  kan het klembord wat onoverzichtelijk worden. Maak het je zelf makkelijk door af en toe het klembord te wissen.   Klembord

Het Klembord minimaliseren

Klembord   Wanneer je ruimte-gebrek hebt op je beeldscherm, kun je via hetzelfde pijltje rechtsonder het klembord weghalen.
Let op: het klembord is dan niet meer actief! Items die erop staan worden wel bewaard.

Maar ik vind het handiger om in zo’n geval het klembord heel smal te maken.  Je kopieeracties blijven in ieder geval bewaard.

Klembord-opties

Als het Klembord actief is dan zie je onderaan een knop om Opties in te stellen.

Klembord-opties

Wil je, dat voortaan het klembord altijd beschikbaar is, wanneer je iets kopieert: zet de eerste 2 opties aan.

Het nut van de vierde optie ontgaat mij. Weet iemand wat daar de bedoeling van is?